Sekmadienį, vasario 9 d., Baisogaloje, Radviliškio rajone, už sėkmingai įvykdytus projektus, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, skleidžiant gerąją patirtį, apdovanoti Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ Šiaulių apskrities nugalėtojai. Konkursui „Krašto auksas“ Akmenės rajono vietos veiklos grupė teikė 3 vietos projektus. Nugalėtojus išrinko Apdovanojimų atrankos komisija, didelį dėmesį skyrusi pretendentų verslumui.
Akmenės rajono Akmenės gimnazija apdovanota už projektą „Verslumo laboratorija“, suorganizuotus švietėjiškus renginius, kaimiškų vietovių jaunimo verslumo ir iniciatyvumo skatinimą.


Uždaroji akcinė bendrovė „Garso projektai“ įvertinta už projektą „UAB „Garso projektai“ plėtra kaimo vietovėje“ – smulkiojo verslo plėtrą kaime, naujų darbo vietų sukūrimą.


UAB „Stetava“ įvertinta už projektą „UAB „Stetava“ verslo pradžia“ – sukurtą ne žemės ūkio srities verslą ir naujas darbo vietas.


Konkursas „Krašto auksas“ surengtas siekiant didinti 2014–2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos žinomumą, viešinti programos įgyvendinimo gerąją patirtį bei pasiektus rezultatus, skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, viešinti Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių veiklą, skatinti inovacijas kaimo vietovėse.

Nuotraukos “Krašto auksas”