Atsižvelgdama į 2020 m. kovo 25 d. Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimą DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 207 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO  Nr. 264, Akmenės rajono vietos veiklos grupės administracija iki balandžio 13 d. dirbs nuotoliniu būdu. Visi projekto vykdytojai ir kiti interesantai bus konsultuojami ir darbas su jais tęsiamas telefonu bei el. paštu.

Dokumentus prašome siųsti el. paštu info@akmenesvvg.lt; roberta.mikiene@gmail.com; aida.rubel.@gmail.com arba įdėti į pašto dėžutę prie įėjimo į pastatą.
Iškilus klausimams dėl įgyvendinamų vietos projektų veiklų stabdymo, rekomenduojame vadovautis bendrais Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimais ir rekomendacijomis. Nuolat atnaujinamą informaciją galima rasti: http://sam.lrv.lt/.
Ekstremalių situacijų operacijų centrui pakeitus sprendimus ar atšaukus iki šiol buvusius draudimus, reaguosime atitinkamai ir apie tai pranešime.
Tikimės visų tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo!

Susisiekti galite Akmenės rajono vietos veiklos grupės interneto svetainėje nurodytais kontaktais, žr. skiltyje „Kontaktai“ -> „VVG darbuotojai“.