Jurgita Adomaitienės verslo projekto „J. Adomaitienės paslaugų žemės ūkiui verslo įkūrimas“ (Nr. AKME-LEADER-6A-D-9-2-2018) tikslas – vykdyti paslaugų žemės ūkiui teikimo verslą kaimo vietovėje.

 

Pareiškėja Jurgita Adomaitienė pradėjo vykdyti paslaugų žemės ūkiui teikimo verslą kaimo vietovėje (Kruopiai, Kruopių sen., Akmenės r. sav.), pagal individualios veiklos pažymą.

Pagrindinė veikla: teikia žemės įdirbimo (skutimo ir kultivavimo) paslaugas aplinkiniame regione, dirbantiems ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms bei kooperatyvams. Projekto įgyvendinimo metu pareiškėja įsigijo traktorių (1 vnt.), skutiką (1 vnt.), kultivatorių (1 vnt.), verslo plano parengimo paslaugą.

Prašoma paramos suma – 115 052,00 Eur (be PVM), bendra projekto vertė – 199 998,00 Eur su PVM. Projektu Jurgita Adomaitienė  sukurė 3 naujas darbo vietas (etatus): vadovė (0,5 etato), buhalterė (0,5 etato), technikos operatorius (2 etatai).