Kalniškių kaimo bendruomenė įgyvendino infrastruktūrinį projektą „Kalniškių kaimo bendruomenės didžiosios salės ir koridoriaus kapitalinis remontas“ (Nr. AKME-LEADER-6b-I-6-1-2018), kurio tikslas – atnaujinti Kalniškių kaimo bendruomenės pastatą, užtikrinant bendruomenės poreikių tenkinimą. Prašoma paramos suma – 26 710,00 Eur, įskaitant PVM.

Projekto įgyvendinimo metu buvo numatytos šios veiklos: Kapitalinio remonto darbai; Techninio projekto parengimas; Projekto ekspertizė; Statinio statybos techninė priežiūra; Konsultavimasis projekto parengimo klausimais.

Vietos projektu bendruomenė kapitalinio remonto būdu sutvarkė likusias nesutvarkytas bendruomenės pastato patalpas –  didžiąją salę ir šalia esantį koridorių. Šios patalpos buvo nešildomos, nes nebuvo šildymo sistemos, nebuvo atlikta grindų, sienų, lubų apdaila, nebuvo sutvarkyta elektra. Kapitalinio remonto metu buvo išgriauta siena tarp didžiosios salės ir koridoriaus patalpas sujungiant ir padidant patalpos erdvę. Anga tarp patalpų buvo sutvirtinta metaline sąrama. Projekto metu buvo įrengta elektros instaliacija, įrengta šildymo sistema „oras-oras“, atlikti vidaus patalpų remonto darbai (grindų, sienų ir lubų).