2015 m. rugsėjo 30 d. baigiama įgyvendinti Akmenės rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) 2007-2013 m. vietos plėtros strategija „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės gyvenamojoje vietovėje”, kurios vertė buvo 2 198 215,07 Eur. 2015 m. rugsėjo 11 d. Klykolių kaime surengta šios strategijos baigiamoji konferencija, kurios metu buvo pasidalinta pasiektais VVG veiklos rezultatais, padėkota vietos projektų vykdytojams, asmenims prisidėjusiems prie 2007-2013 m. vietos plėtros startegijos įgyvendinimo.

Pagal KPP IV krypties priemonę „LEADER metodo įgyvendinimas“ iš viso buvo paskelbta 11 Kvietimų vietos projektų paraiškoms rinkti. 6 Kvietimai skirti ne pelno projektų paraiškoms rinkti, 5 Kvietimai skirti privataus verslo kūrimo ir plėtros skatinimui Akmenės r. VVG teritorijoje. Akmenės rajono VVG viena iš nedaugelio Lietuvos VVG, kurios strategijoje numatyta įgyvendinti net 25 verslo projektus, tačiau didelio noro ir pastangų dėka, taip pat bendradarbiaujant su Akmenės rajono verslininkų asociacija, strategijoje numatyti rodikliai sėkmingai pasiekti. Įgyvendinus pelno projektus įsisavinta 420 854,30 Eur ES paramos lėšų bei išlaikytos ir sukurtos 93 darbo vietos. Privataus verslo įgyvendinti projektai apėmė didelę veiklų įvairovę. Projektų dėka įsigyta įranga, reikalinga statybų, kraštovaizdžio tvarkymo darbams, apgyvendinimo paslaugoms, spausdinimo, baldų gamybos, medienos apdirbimo, rusiškos ir turkiškos pirties, renginių organizavimo, įgarsinimo ir šokių aikštelės nuomos paslaugoms teikti, kepyklėlės ir maisto užkandinės, grožio salono veiklai pradėti. Taip pat verslininkai, pasinaudoję parama, sukūrė Akmenės r. amatų veiklas, tokias kaip žvakininkystė, kalvystė.

Akmenės rajono VVG pateiktos 25 ne pelno projektų paraiškos. Projektus įgyvendino nevyriausybinės organizacijos, kaimo bendruomenės, Kamanų gamtinio rezervato direkcija, Akmenės rajono savivaldybės administracija ir jos įstaigos. Įgyvendinus šiuos projektus buvo atnaujinti 7 visuomeninės paskirties pastatai, atnaujinti ir išsaugoti 2 kaimo paveldo objektai, sutvarkyta 19 kaimo visuomeninės paskirties erdvių, įsteigti 3 tradicinių amatų kiemeliai. Projektai įgyvendinti 25 skirtingose kaimo vietovėse, įsisavinta ES parama siekia 1 433 444,74 Eur. Pasiektais vietos projektų rezultatais naudojasi 80,59 proc.( 11 274 gyv.) Akmenės rajono VVG teritorijos gyventojų.

2007-2013 m. strategijos laikotarpiu įgyvendintas projektas „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projekto vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“, kurio tikslas – VVG nariams suteikti galimybes tinkamai pasiruošti strategijos įgyvendinimui, kaimo bendruomenių konsultavimui, efektyviam projektų valdymui. Taip pat buvo siekiama ugdyti bendruomenių, NVO ir kitų potencialių pareiškėjų gebėjimus, užtikrinti efektyvų jų dalyvavimą kaimo plėtroje. Suorganizuoti 58 mokymai ir sėkmingai mokymo kursus baigė 439 asmenys. Įgyvendinant projektą buvo bendradarbiaujama ne tik su Lietuvos, bet ir užsienio vietos veiklos grupėmis, dalijantis sukaupta patirtimi.

Akmenės rajono VVG sėkmingai įgyvendintas tarptautinis projektas „Vietos veiklos grupių partnerystė ir bendradarbiavimas organizuojant bendrus renginius, pristatant visuomenei tradicines šventes ir amatininkų patirtį“ drauge su „Dobeles rajona Lauku partneriba“ vietos veiklos grupe (Latvija) ir Pakruojo rajono vietos veiklos grupe.  Įgyvendintas teritorinis projektas „Venta, Skaistgirys, Tirkšliai – buriamės bendrai veiklai“, kurio metu trijose vietovėse, skirtinguose rajonuose atnaujintos lauko estrados bei suorganizuoti šventiniai renginiai.

Akimirkos iš Akmenės rajono VVG baigiamosios konferencijos

[SLGF id=2318]