2015 m.  rugsėjo 3 d. savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje įvyko Akmenės r. vietos veiklos grupės (toliau VVG) visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo pristatyta parengta naujojo finansavimo laikotarpio 2015-2023 m. Akmenės r. VVG vietos plėtros strategija. Šiuo metu Akmenės r. VVG vienija 37 narius iš trijų skirtingų sektorių: vietos valdžios, nevyriausybinių organizacijų ir verslo. Visuotiniame susirinkime dalyvavo 24 VVG nariai, Akmenės r. savivaldybės administracijos direktorė A. Laucienė,  rajono tarybos nariai.

Akmenės r. VVG pirmininkė Vitalija Žakienė pristatė strategijos rengimo procesą, kiek susitikimų suorganizuota skirtingose seniūnijose, kokie reikalavimai keliami naujojo laikotarpio projektams. UAB ,,Konsultus“ direktorius Žilvinas Gelgota supažindino su atlikta situacijos analize, pristatė gyventojų poreikių analizės rezultatus ir strategijos prioritetus, kuriems bus teikiamas finansavimas. Naujuoju laikotarpiu net 75 proc. gautos paramos lėšų bus skiriama naujų darbo vietų kūrimui. Siekiama  remti smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinti nevyriausybinių organizacijų finansinį savarankiškumą, didinant užimtumą, įvairinant kaimo ekonomiką ir plėtojant smulkųjį verslą. Likusioji paramos dalis bus skiriama užtikrinti kaimo vietovėse esančių viešųjų erdvių ir pastatų atnaujinimą ar kūrimą, turizmo vystymą bei gyvenimo kokybės gerinimą.

VVG nariai aktyviai dalyvavo ir uždavė jiems aktualius klausimus. Daugiausia klausimų kilo dėl viešojo sektoriaus verslo kūrimo. Kadangi tai visiškai nauja veikla Akmenės rajone, buvo keliamas klausimas, ar mūsų rajone veikiančios organizacijos pajėgios kurti naujas darbo vietas, ir jas išlaikyti. Buvo prašoma pateikti praktinių pavyzdžių tų organizacijų, kurios jau užsiima tokia veikla Lietuvoje. Ž. Gelgota išsamiai papasakojo apie turimą patirtį, turimą potencialą Akmenės rajone, pristatė Lietuvos bendruomenių verslumo žemėlapį.

Visuotinio susirinkimo metu 2015- 2023 m. Akmenės r. VVG vietos plėtros strategijai buvo pritarta. Pirmininkė V. Žakienė informavo, jog iki 2015 m. rugsėjo 30 d.  strategija bus pateikiama Šiaulių regiono plėtros tarybai bei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos vertinimui.

[SLGF id=2340]