VO Akmenės bendruomenė pagal VPS priemonę “Bendruomeniškumo skatinimas” įgyvendino vietos projektą “AKMENEI – 490”.

Projekto tikslas – Bendromis Akmenės miesto gyventojų veiklomis ir reginiais paminėti miesto įkūrimo 490 metų ir Akmenės vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 510 metų sukaktį, aktualizuoti krašto istorijos svarbą, veiklomis apjungti praeitį, dabartį ir ateitį. Taip kuriant autentišką vietovės tapatybę ir stiprinant bendruomeniškumą.

Projekto įgyvendinimo metu buvo suorganizuota konferencija „Akmenė 2021 – tapatybės kūrimo kelyje“, vyko medelių sodinimas, miesto šventinių renginių savaitinio ciklo penktadienio ir šeštadienio  renginiai „Visi keliai veda į Akmenę 2021“, kurių metu buvo  metu vyko kino vakaras po atviru dangumi ir akmeniškių duetų pasirodymas, profesionalaus atlikėjo koncertinė programa. Projekto veiklomis buvo siekiama sutelkti gyventojus ir akmeniškius, išsibarščiusius visame pasaulyje, kurti autentišką Akmenės tapatybę.  Pareiškėjas į projekto veiklas įtraukė 20 asmenų iš socialinę atskirtį patiriančių socialinių grupių ir jaunų asmenų iki 40 m.

Bendra projekto vertė – 3 895,00 Eur. Prašoma paramos suma – 3 700,00 Eur.

Projekto metu patirta išlaida – „Akmenei – 490“ renginių  organizavimo paslaugos įsigijimas.

Projekto uždaviniai:

  1. Aktualizuoti Akmenės krašto istoriją, paminint Akmenės miesto įkūrimo ir Akmenės vardo paminėjimo jubiliejus;
  2. Telkti ir aktyvinti bendruomenės narius bendrojo gėrio kūrimui.

Projekto partneriai:

  1. VšĮ Akmenės jaunimo centras;
  2. Akmenės gimnazijos alumnų klubas;
  3. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras.