VO “Gražuolė Venta” įgyvendino NVO verslo projektą “VO „GRAŽUOLĖ VENTA“ FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO PLĖTRA TEIKIANT BENDRUOMENEI NAUDINGAS PASLAUGA”. Projekto tikslas – skatinti „VO „Gražuolė Venta“ finansinį savarankiškumą, didinant vietos gyventojų užimtumą bei sukuriant naujas darbo vietas. Pareiškėja vietos projekto įgyvendinimo metu sustiprino materialinę bazę įsigydama veiklų vykdymui reikalingą įrangą (ekskavatorių-krautuvą, vejos traktoriuką, sniego valytuvą, grandininį benzininį pjūklą, vibro plokštę reversinę ir vienakryptę, miško valymo pjūklą, benzininį betono pjovimo įrenginį, perforatorių, vibro koją, benzininę žoliapjovę, rotacinį nivelyrą, elektros generatorių, suvirinimo aparatą, plazminįpjovimo aparatą, betono maišyklę), sukūrė naujas darbo vietas bendruomeniniam verslui vystyti – teikti kokybiškas, „arti“ gyventojų esančias kraštovaizdžio tvarkymo paslaugas bei gerbūvio įrengimo darbus.

Projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu planuojamas VO ,,Gražuolė Venta“ gauti pelnas bus paskirstomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme nustatytus apribojimus: visas gautas pelnas vietos projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu bus skiriamas asociacijos veiklai, jos plėtrai ir viešojo pobūdžio tikslams siekti. Taip pat dalis gauto pelno bus skiriama šiai labdaringai veiklai: bendruomenės naudojamų viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros priežiūros vykdymas – suderinus su šių teritorijų valdytojais prisidėjimas prie Ventos upės pakrančių bei įrengtų poilsiaviečių, paplūdimių, poilsio aikštelių priežiūros (valymas nuo šiukšlių, žolės pjovimas, želdinių genėjimas ir priežiūra, sniego valymas).

Bendra projekto vertė – 114 215,48 Eur. Prašoma paramos suma – 90 410,83 Eur.

Projekto uždaviniai:

  1. Sudaryti sąlygas teikti naujas bendruomenei naudingas paslaugas bei darbus bei padidinti pareiškėjo finansinį savarankiškumą stiprinant VO „Gražuolė Venta“ materialinę bazę;
  2. Padidinti vietos gyventojų užimtumą įsteigiant naujas darbo vietas, taip prisidedant prie demografinės padėties kaime stablizavimo.

Projekto metu buvo sukurta 1,75 etato naujų darbo vietų. Sukurtos pareigybės: ekskavatoriaus mašinisto, šaltkalvio suvirintojo, plataus profilio statybininko.