Vietos projektas „Kraštovaizdžio tvarkymo paslaugų verslo sukūrimas“(NR. LEADER-14-AKMENĖ-06-009) pradėtas įgyvendinti 2014 m. gegužės 22 d., projektas įgyvendintas 2014 m. liepos 23 d.

Bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime.

Projekto metu įsigytas kompaktinis krautuvas,  kuris leis teikti kraštovaizdžio tvarkymo paslaugas. Sukurta viena darbo vieta.

[SLGF id=2555]