Akmenės rajono vietos veiklos grupė (VVG) intensyviai įgyvendina  projektą „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“.  2014 m. liepos 31 d. VVG vyko į susitikimą su Kėdainių rajono vietos veiklos grupe ir Kėdainių rajono bendruomenėmis. Į dalykinę kelionę vyko 15 asmenų, t.y. potencialūs pareiškėjai ir projektų vykdytojai.

Susitikimo tikslas – aplankyti vietoves, kaimus, kuriuose buvo įgyvendinti kaimo atnaujinimo ir plėtros projektai, finansuoti iš ES ar kitų finansavimo šaltinių.

Kėdainių rajono VVG projekto priežiūros vykdymo vadovė Kristina Kulbinienė pristatė Kėdainių vietos plėtros strategiją, bei pasidalijo patirtimi įgyvendinant strategiją.

Delegacija, iš Akmenės rajono, aplankė Kėdainių r. VVG teritorijoje du teminius kaimus, susipažino su teminio kaimo idėja ir struktūra, bei sudalyvavo teminių kaimų programoje.

Labai malonus ir interaktyvus bendravimas vyko su Nociūnų kaimo bendruomene. Stiprus bendruomenės aktyvas pristatė bendruomenės namų rekonstrukcijos projektą, teminio  kaimo ,,Nociūnų muilinyčia“ idėjos realizaciją ir įgyvendinimą.  Bendruomenės pirmininkė Vaida Stanevičienė pasidalino projektų įgyvendinimo patirtimi, pasidžiaugė bendruomenės aktyvumu ir kūrybingumu sprendžiant įvairius sunkumus.

Antroji aplankyta – Pelėdnagių kaimo bendruomenė. Bendruomenės pirmininkė Virginija Vilkelienė ir bendruomenės nariai pristatė teminio kaimo „Pelėdų kaimas“ idėją. Pelėdos šio kaimo gyventojams tapo pramogos ir verslo šaltiniu. Nagingi žmonės vieną po kitos iš medžio drožia šių paukščių skulptūras, kuriomis papuoštos gyvenvietės erdvės. Į bendruomenės centrą susibūrę vietovės gyventojai įkūrė Pelėdų kaimą, į kurį vilioja turistus. Pelėdomis puošti kaimą pradėta prieš kelerius metus, o pramoginis Pelėdų kaimas atsirado praėjusių metų rudenį. Nuo tada jame sulaukiama nemažai ekskursijų ir pavienių lankytojų. Bendruomenės centro moterys pasitinka gyvai grodamos ir atlikdamos linksmą Pelėdų kaimo himną. Į Pelėdnagius atvykę svečiai taip pat kviečiami apžiūrėti daugiau nei prieš pusketvirto šimto metų įkurtą gyvenvietę ir pasidairyti į joje esančių vienuolika ąžuolinių pelėdų. Pelėdnagiuose akį traukia ne tik skulptūros, bet ir išskirtinė tvarka bei išpuoselėtos erdvės.

Akmenės rajono VVG lankytoms bendruomenėms įteikė padėkos dovanas ir pasidžiaugė, kad toks bendravimas skatina puoselėti savo kraštą, bei kurtis naujoms idėjoms.

Akmenės delegacija dėkinga Kėdainių r. VVG už suorganizuotus susitikimus su bendruomenėmis ir nuotaikingą kompaniją. Grįždami namo visi vieningai sutikome, kad diena buvo turininga ir įsimintina, o tokie susitikimai skatina tarpregioninį bendradarbiavimą, įneša šviežių minčių gūsį ir įkvėpimo projektų įgyvendinimui Akmenės rajone.

Susitikime viso dalyvavo 15 dalyvių iš Akmenės rajono.

Dalykinio susitikimo išlaidų finansavimo šaltiniai:

Projektas „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ (toliau – Projektas), finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ ketvirtąją veiklos sritį.

[SLGF id=2544]