UAB “Visible Constructios” 2014 m. rugpjūčio 7 d. įgyvendino antrą verslo projektą „Pastato Kalno g. 1A pritaikymas įmonės reikmėms“ (Nr. LEADER-13-AKMENĖ- 05-002). Projektas pradėtas įgyvendinti nuo 2013 m. gruodžio 1 d., projekto pabaiga buvo planuojama 2015 m. kovo 1 d. Specialus projekto tikslas – įrengti įmonės veiklai ir plėtrai reikalingas sandėliavimo ir administracines patalpas, pagerinti darbo sąlygas atliekant pastato kapitalinį remontą. Taip sumažinant šildymo kaštus, prisidėti prie ekonomiško gamtinių išteklių naudojimo, sutaupytas lėšas investuojant į tolimesnę įmonės plėtrą.

Atlikti statybos darbai: apšiltintas pastatas, įrengta nauja fasado apdailos sistema, pakeista stogo danga, apskardinant visus eksterjero elementus, įrengta lietaus nuvedimo sistema, įrengta dujinė katilinė ir perplanuojant vidaus patalpas pastate įrengtos buitinės ir administracinės patalpos darbuotojams, sandėliavimo patalpos statybinėms medžiagoms, bei patalpos įrankiams ir mechanizmams laikyti.

Projekto finansavimo šaltiniai yra šie: Pareiškėjas teiks vieną mokėjimo prašymą, todėl vietos projektą finansuos savo lėšomis 115416,00 Lt. Prašoma paramos suma – 62 000,00 Lt. Siūloma skirti paramos suma – 62 000,00 Lt. Paramos intensyvumas nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos sudaro 64.9997 proc.

Sukurta 13 naujų darbo vietų, išlaikytos 9 darbo vietos.

[SLGF id=2538]