Artūro Andrijauskio vietos projekto „Artūro Andrijauskio žemės kasimo darbų paslaugų teikimas“ (Nr. AKME-LEADER-6a-D-13-1-2019) tikslas – vykdyti ne žemės ūkio srities verslą kaimo vietovėje, pagrindine įmonės veikla numatant bendruosius žemės kasimo, planiravimo, kitus bendrastatybinius darbus, kuriems reikalinga speciali statybinė technika. Prjekto metu įsigytas krautuvas ir ekskavatorius. Pareiškėjas sukūrė 2,5 etatų (naujų darbo vietų). Bendra projekto vertė  su PVM – 118 245,00 Eur, prašoma paramos suma – 58 000,00 Eur.