Įgyvendinant projektą ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“  vykdymo sutarties Nr. 4PV-KS-11-1-006160-PR001, organizuojami renginiai:

Informacinis renginys „NE PELNO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS“

2015 m. vasario 17 d. 13 val.

Informacinis renginys skiriamas Sablauskių kaimo bendruomenei „Žiburys“ įgyvendinantiems projektą pagal Akmenės rajono vietos veiklos grupės strategiją „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ 2 prioritetą „Skatinti bendruomeniškumą, gerinti infrastruktūrą ir poilsio organizavimą“.

Renginio tikslas – supažindinti Sablauskių kaimo bendruomenę „Žiburys“ su projekto įgyvendinimo etapais ir ataskaitų teikimu po projekto įgyvendinimo.

Renginio metu dalyviai bus supažindinami su:

Viešųjų pirkimų vertinimui pateikiamais dokumentais;

Mokėjimo prašymo formos pildymo ypatumais ir problemomis;

Su mokėjimo prašymo pateikiamų dokumentų analize;

Galutinių ir metinių ataskaitų pildymu.

Renginio vieta: Žalioji g. 24, Sablauskiai,  Akmenės r. (Sablauskių kaimo bendruomenės “Žiburys” namai)

Renginio pradžia:  13 val.

Dalyvių registracija:  Roberta Grunskytė, tel. 8 683 33 779, Asociacija „Akmenės rajono vietos veiklos grupė“, V. Kudirkos g. 27, II aukštas, Naujoji Akmenė.