Įgyvendinant projektą ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“  vykdymo sutarties Nr. 4PV-KS-11-1-006160-PR001, organizuojami mokymai:

MARKETINGO PAGRINDAI. VIEŠOJO SEKTORIAUS REKLAMA

Trukmė:

1 diena, 8 valandos

 

Mokymų – konsultacijų vieta ir data:

Naujoji Akmenė, kavinė “Luokava”                                                        

2015 m. vasario 23 d. 10.00 val. – 18.00 val.

Mokymų – konsultacijų programos tikslai

Supažindinti su pagrindiniais verslo organizavimo reikalavimais, rinkos tipais, sėkmingo pardavimo metodais. Suteikti daugiau žinių apie viešojo sektoriaus reklamą (kaip viešinti savo veiklą, kaip pristatyti atliekamus darbus bei projektus visuomenei). Mokymų metu įgytos žinios ir patirtis bus panaudojami tiek esamiems projektams (verslams) palaikyti (užtikrinant projektų tęstinumą), tiek naujų idėjų vystymui.

Tikslinė grupė:

Potencialūs vietos projektų vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

Dalyvių skaičius grupėje preliminarus

8

Lektoriai:

Lektoriaus išsilavinimas

Raimonda Valutienė

Taikomosios matematikos magistrė, turinti didelę darbinę patirtį vedant vadybinius ir psichologinius seminarus įmonių AB „Naujoji rūta“, UAB „Litsofa“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „TEO“, Panevėžio miesto savivaldybės  darbuotojams ir vadovams, LR Žemės ūkio ministerijos projekte „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas Lietuvoje“, projekte „Darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas ir kolektyvinių darbo santykių tobulinimas Šiaulių regione“ bei projekte „Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei Panevėžio profesinių sąjungų koordinacinės tarybos socialinės partnerystės stiprinimas, siekiant skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, informuoti ir šviesti partnerių narius ir visuomenę apie socialinio dialogo plėtrą“. Nuo 2008 m. aktyviai organizuoja, veda verslumo (marketingo) ugdymo, kūrimo, vystymo seminarus.

1984 m. – Skaičiavimo technikos fakultetas, taikomoji  matematika, magistro laipsnis (Kauno politechnikos institutas).

1999 m. – Profesinė kvalifikacija „Visuomenės institucijų valdymas“ (Kauno technologijos universitetas).

2012 m. – Pedagoginių-psichologinių žinių kurso pažymėjimas (Aleksandro Stulginskio universitetas)

2013 m. Lietuvos verslo kolegija, Vyriausiojo buhalterio ir finansininko neformalaus mokymo programa

Mokymų – konsultacijų mokymo metodai:

Pasyvus mokymo metodas – teorinės informacijos perteikimas: paskaitos skaitymas, problemų paaiškinimas,  atsakymai į klausymus.

Aktyvūs mokymo metodai:

1.          „Apskrito stalo“ diskusijos,

2.          „Minčių lietus“,

3.          Auditorinės diskusijos, dalinimasis patirtimi,

4.          Darbas grupėse,

5.          Vaizdinė medžiaga,

6.          Simuliacijos/inscenizacijos metodas, aktyvinantis mokymą,

7.          „Gerosios patirties pavyzdžių analizė“

Aktyvus – praktinis mokymas sudaro daugiau nei pusę mokymo proceso: pasyviam mokymo procesui skiriama iki 3 ak. val., aktyviam – praktiniam mokymui – ne mažiau 5 ak. val.

Baigiamasis žinių vertinimas:

Šių mokymų metu nėra numatyta vykdyti baigiamąjį žinių vertinimą.

Mokymų konsultacijų pažymėjimo teikimas

Dalyviams išduodamas pažymėjimas.

Dalyvių registracija:    Roberta Grunskytė, tel. 8 683 33 779, Asociacija „Akmenės rajono vietos veiklos grupė“, V. Kudirkos g. 27, II aukštas, Naujoji Akmenė.