Š. m. vasario 13 d. surengta baigiamoji projekto „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ konferencija.

Konferencijoje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas, Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius Apolinaras Nicius, VšĮ „Konsultus mokymai“ lektorius Žilvinas Gelgota, Akmenės rajono bendruomenių atstovai bei verslininkai. Savivaldybės meras V. Mitrofanovas ir administracijos direktorius A. Nicius pasidžiaugė besimokančiomis ir veikliomis nevyriausybinėmis organizacijomis.  Apie tai, kad įgytos žinios ir įgūdžiai yra labai svarbūs kaimo bendruomenėms, NVO, vietos verslininkams ir Akmenės rajono vietos veiklos grupės nariams bei darbuotojams, kalbėjo VšĮ „Konsultus mokymai“ lektorius Ž. Gelgota.

Akmenės r. VVG pirmininkas A. Bučys pabrėžė, kad projekto pagrindinis tikslas ugdyti ir aktyviai taikyti Akmenės rajono VVG narių, bei potencialių vietos projektų pareiškėjų įgūdžius, būtinus efektyviam kaimo plėtros strategijos įgyvendinimui. Siekiant sėkmingo strategijos įgyvendinimo ir tikslingo vietos išteklių bei viešosios paramos panaudojimo buvo būtinas VVG narių ir jos teritorijoje esančių potencialių pareiškėjų mokymas ir aktyvinimas. Kadangi VVG strategija šioje vietovėje įgyvendinama pirmą kartą, šiuo projektu buvo siekiama VVG nariams bei kaimo bendruomenėms, rajono verslininkams suteikti kvalifikuotus mokymus, skatinti dalijimąsi patirtimi su LEADER programoje dirbančiais asmenimis. Buvo organizuojami mokymai, informaciniai renginiai, konferencijos, susitikimai.

Konferencijos metu buvo pristatytos projekto veiklos, pasidžiaugta projekto įgyvendinimo akimirkomis. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį nuo 2012 m. suorganizuoti  62 mokymai.  Kaimo bendruomenėms, verslininkams veikiantiems VVG teritorijoje suorganizuoti 38 mokymai. VVG valdybos organams, VVG nariams ir asmenims, įdarbintiems administruoti projektus  suorganizuoti 24 mokymai.

Įgyvendinant šį projektą buvo suorganizuoti ne tik vienos ar dviejų dienų mokymai, bet ir pradinio, vidutinio lygio Anglų kalbos kursai (40 val.). Pagal mokymų projekto rodiklius, per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, šiame projekte turėjo sudalyvauti 162 asmenys. Projekte sudalyvavo 439 asmenys.

Mokymų dalyviai džiaugiasi kvalifikuotais mokymais, įgyja įvairių kompetencijų, pasitikėjimo savimi dalyvauti įvairiose projektinėse programose.

Suorganizuota 15 informacinių renginių visose kaimiškosiose seniūnijose, patenkančiose į Akmenės r. VVG teritoriją, 3 informaciniai renginiai verslininkams. Informaciniuose renginiuose sudalyvavo 210 dalyvių. Renginiai buvo skirti potencialiems verslo ir ne pelno projektų rengėjams supažindinti su paramos reikalavimais, sąlygomis ir projektų įgyvendinimo etapais. Taip pat pasidalinti gerąją patirtimi apie bendradarbiavimą ir partnerystę įgyvendinant LEADER metodą.

2012 m. sausio 20 d. įvyko įvadinė projekto konferencija „Akmenės rajono kaimo bendruomenių aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“. Konferencijos metu pristatytos planuojamos projekto veiklos pasidalinta gerąja patirtimi apie kaimo bendruomenių stiprinimą.

Akmenės rajono vietos veiklos grupė 2013 m. spalio 17 d. suorganizavo Šiaulių apskrities, Raseinių rajono, Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių susitikimą – konferenciją „LEADER metodo įgyvendinimo ypatumai ir ateities perspektyvos“. Diskutuota įgyvendinamų strategijų administravimo klausimais, VVG tinklo ir valdybos veiksmų koordinavimo ir veiklos gerinimo klausimu, daug dėmesio ir diskusijų kilo dėl LEADER ateities perspektyvų, 2014 – 2020 m. programinio laikotarpio. Antrojoje konferencijos dalyje svečiai aplankė Akmenės Šv. Onos bažnyčios vietos projektą “Šv. Onos bažnyčios tvarkyba”. Po to buvo aplankytas Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas ir įgyvendintas vietos projektas “Kamanų gamtinio rezervato infrastruktūros pritaikymas neįgaliųjų ekologiniam – pažintiniam lankymui”. Svečiai turėjo galimybę apžiūrėti rezervatą, vaikščiodami naujai įrengtu taku.

2014 m. spalio 29 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės ir Akmenės rajono bendruomenių susitikimas – konferencija „LEADER metodo įgyvendinimas Akmenės rajone“. Konferencijos pradžioje pristatyti vietos projektai bei pasiekti rezultatai. Akmenės rajono bendruomenių pirmininkai ir nariai galėjo susipažinti su kitų Akmenės rajono bendruomenių ir organizacijų vietos projektais. Antroje susitikimo – konferencijos dalyje Akmenės rajono bendruomenės bei Akmenės rajono VVG aplankė įgyvendinamus ir jau įgyvendintus vietos projektus. Kiekvieno lankyto vietos projekto bendruomenė pristatė savo projektą bei pasidalijo patirtimi. Akmenės rajono bendruomenių nariai džiaugėsi galėdami ne tik apsilankyti dar nematytose Akmenės rajono vietovėse, bet ir galimybe užmegzti artimesnius ryšius su savo krašto bendruomenėmis.

Siekiant susipažinti su sėkminga kitų rajonų VVG patirtimi, buvo surengti susitikimai su kitomis Lietuvos vietos veiklos grupėmis.

2012 m. aplankytos 3 kitų rajonų vietos veiklos grupės. Susitikta su Joniškio vietos veiklos grupe. Bendraujant pasidalinta problemomis ir rūpesčiais, kurie iškyla įgyvendinant vietos projektus.

Akmenės rajono delegacija apsilankė ir Raseinių krašte. Raseinių r. VVG teritorijoje aplankyti įgyvendinti kaimo atnaujinimo ir plėtros projektai, finansuoti iš ES ar kitų finansavimo šaltinių. Raseinių rajono VVG pirmininkas Vincas Blinstrubas delegaciją iš Akmenės rajono lydėjo į penkias vietos projektų įgyvendinimo vietoves.

Susitikimo su Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG metu aplankyti 5 vietos projektai, įgyvendinami Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG teritorijoje.

2014 m. aplankytos Kelmės, Kėdainių, Trakų VVG. Akmenės rajono VVG ir verslo projektų vykdytojai pasidalijo įgyvendinamų verslo projektų patirtimi Kelmės rajono VVG teritorijoje. Kelionės tikslas ugdyti Akmenės rajono potencialių verslo projektų pareiškėjų gebėjimus, remiantis kitų vietos veiklos grupių  įgyvendintų projektų patirtimi.

Delegacija, iš Akmenės rajono, aplankė Kėdainių r. VVG teritorijoje du teminius kaimus, susipažino su teminio kaimo idėja ir struktūra, bei sudalyvavo teminių kaimų programoje.

Aplankytas Trakų krašto VVG teritorijoje esantis Aukštadvario miestelis.  Akmenės rajono bendruomenių atstovai turėjo galimybę susipažinti su Aukštadvario miesteliu ir jame vykstančiais pokyčiais.

Tokie susitikimai skatina tarpregioninį bendradarbiavimą, įneša šviežių minčių gūsį ir įkvėpimo projektų įgyvendinimui Akmenės rajone.

Akmenės rajono VVG, bendruomenės bei verslininkai dalyvavo dalykiniuose susitikimuose  ir dalijosi patirtimi Čekijoje,  Austrijoje, Vengrijoje, Graikijoje, Prancūzijoje ir Italijoje.

Lankymasis kitų šalių LEADER metodo įgyvendinamose teritorijose supažindino su to krašto vietos projektų ypatybėmis ir perspektyvomis, buvo puiki galimybė pasidalinti patirtimi ir pasisemti naujų idėjų.

Konferencijos pabaigoje Akmenės r. VVG padėkojo aktyviausioms kaimo bendruomenėms už dalyvavimą projekto veiklose. Lektoriui Ž. Gelgotai padėkota už nuoširdų darbą, dalijimąsi patirtimi ir asmeninį indėlį, stiprinant Akmenės r. vietos bendruomenes. Akmenės r. VVG valdybos narei V. Žakienei padėkota už nuoširdų ir aktyvų Akmenės rajono vietos veiklos grupės valdybos atstovavimą, įgyvendinant projektą. Akmenės rajono verslininkų asociacijai VVG padėkojo už visapusišką bendradarbiavimą ir pagalbą aktyvinant Akmenės rajono verslininkus įgyvendinant LEADER programą. Visų džiugią nuotaiką lydėjo Vitalijos Katunskytės koncertas.

[SLGF id=2461]