Akmenės rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama projektą „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ KVIEČIA dalyvauti nemokamuose mokymuose, kurie vyks 2012 m. spalio 25 d. ir spalio 26 d. , kavinėje – sodyboje „Viliošiai“.

IKI RENGINIO BŪTINA DALYVIŲ REGISTRACIJA. DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS.

Kontaktinis asmuo:

Roberta Grunskytė, tel. 8 683 33 779, el. paštas: robertagrunskyte@gmail.com  , adresas: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, II aukštas.

Problemų sprendimų susirinkimai (SPALIO 25 D.)

Šio seminaro tikslas  suteikti dalyviams informaciją apie susirinkimų tipus, mokyti vesti susirinkimus, patobulinti problemų sprendimų įgūdžius. Supažindinti su metodais, kuriuos galima taikyti netikėtose probleminėse situacijose.

Trukmė: 1 diena, 8 valandos. Seminaro trukmė nuo 10.00 val. iki 18.00 val.
Lektorius: Aistė Mažeikienė, verslo praktikė, organizacijų psichologė

Konsultuoja organizacijas nuo 1999 metų: nustato atrankos ir mokymosi poreikius, turi 10 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankoje bei „galvų medžioklėje“; atlieka kompetencijų įvertinimą, darbuotojų lojalumo, „slapto kliento“ tyrimus, įdiegia klientus aptarnaujančių darbuotojų vertinimo sistemą organizacijose.

Veda seminarus bendradarbiavimo su „sudėtingais“ žmonėmis, veiksmingos prezentacijos, vadovavimo, personalo valdymo ir darbo komandoje organizavimo temomis.

Tikslinė grupė: Seminaras skirtas:

 • Kaimo bendruomenės nariams ir kaimo gyventojams.
Seminaro tematika:
 • Kliūtys problemų sprendimui – efektyviam ir kūrybiškam darbo organizavimui.
 • Darbo organizavimas susirinkimų metu.
 • Bendradarbiavimo nuostatos kūrimas susirinkimų metu.
 • Problemos sprendimo susirinkimai: veiksmingas dalinimasis ir keitimasis informacija bei metodika metodams?

Efektyvus viešas kalbėjimas: savęs ir auditorijos valdymas (SPALIO 26 D.)

 Šio seminaro tikslas  suteikti teorinių žinių apie emocinį intelektą, jo sudedamąsias dalis, išmokyti dalyvius ir duoti konkrečius praktinius patarimus, kaip savo gerus darbus pristatyti visuomenei (žodžiu ir raštu), kaip padaryti projektą žinomą, kaip atsakyti į visuomenės kritiką, kaip valdyti save kalbant su mažiau informuotais asmenimis.

Trukmė: 1 diena, 8 valandos. Seminaro trukmė nuo 9.00 val iki 17.00 val.
Lektorius: Aistė Mažeikienė, verslo praktikė, organizacijų psichologė

Konsultuoja organizacijas nuo 1999 metų: nustato atrankos ir mokymosi poreikius, turi 10 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankoje bei „galvų medžioklėje“; atlieka kompetencijų įvertinimą, darbuotojų lojalumo, „slapto kliento“ tyrimus, įdiegia klientus aptarnaujančių darbuotojų vertinimo sistemą organizacijose.

Veda seminarus bendradarbiavimo su „sudėtingais“ žmonėmis, veiksmingos prezentacijos, vadovavimo, personalo valdymo ir darbo komandoje organizavimo temomis.

Tikslinė grupė: Seminaras skirtas:

 • Kaimo bendruomenės nariams ir kaimo gyventojams.
Seminaro tematika:
 • Efektyvūs savo gerų darbų paviešinimo bendruomenėje metodai.
 • Efektyvios prezentacijos principai: teigiamos reakcijos formavimas.
 • Sudėtingos viešo kalbėjimo situacijos. Atsakymas į keblius, provokuojančius, neigiama nuostata „persunktus“ klausimus. Klausytojų – potencialių klientų aktyvumo didinimas.
 • Kaip „atlaikyti“ visuomenės kritiką ir informacijos spragas?
 • Sudėtingos viešo kalbėjimo situacijos. Palankaus asmeninio ir organizacijos įvaizdžio išsaugojimas kebliose situacijose.
 • Konfliktiškumą didinančių veiksnių kontrolė: tipiškos klausytojų pretenzijos – kaip į jas atsakyti.
 • “Scenos” baimės įveikimas. Konstruktyvus “scenos” baimės panaudojimas, bendraujant su įvairia auditorija.
 • Kaip valdyti ir sudominti auditoriją?
 • Naudojimasis asmeniniais resursais. Balsas. Gestai ir mimika.
 • Pasisakymo parengimo planas.
 • Loginiai ir psichologiniai viešo kalbėjimo aspektai.
 • Struktūrinis kalbėjimo planas: Įžanga. Dėstymas. Pabaiga.
 • Nesitikėkime, kad mus atras ir pagirs: kaip panaudoti viešųjų ryšių priemones (spauda, internetas, skelbimo, žinutės naujienlaikraštyje, laiško loginė ir psichologinė struktūra).