Akmenės rajono vietos veiklos grupė, įgyvendina projektą „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“. 2012 m. spalio 25 d. ir spalio 26 d. kaimo bendruomenės nariams ir kaimo gyventojams vyko nemokami mokymai.

Spalio 25 d. vyko mokymai tema  “Problemų sprendimų susirinkimai”.  Šio seminaro tikslas suteikti dalyviams informaciją apie susirinkimų tipus, mokyti vesti susirinkimus, patobulinti problemų sprendimų įgūdžius. Kaimo bendruomenės nariai ir kaimo gyventojai susipažino su metodais, kuriuos galima taikyti netikėtose probleminėse situacijose. Spalio 26 d. vyko mokymai tema „Efektyvus viešas kalbėjimas: savęs ir auditorijos valdymas”. Šio seminaro tikslas suteikti teorinių žinių apie emocinį intelektą, jo sudedamąsias dalis, išmokyti dalyvius ir duoti konkrečius praktinius patarimus, kaip savo gerus darbus pristatyti visuomenei (žodžiu ir raštu), kaip padaryti projektą žinomą, kaip atsakyti į visuomenės kritiką, kaip valdyti save kalbant su mažiau informuotais asmenimis.

[SLGF id=1805]