2014 m. rugsėjo 29 d. Akmenės rajono VVG suorganizavo informacinį renginį “LEADER metodo įgyvendinimas Akmenės rajone ir bendradarbiavimas rengiant Akmenės rajono vietos plėtros strategiją”.

Informacinis renginys buvo skirtas Akmenės rajono vietos veiklos grupės strategijos „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ įgyvendinimo pristatymui ir bendradarbiavimo plėtojimui rengiant Akmenės r. VVG vietos plėtros strategiją ateinančiam laikotarpiui. Renginyje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius Apolinaras Nicius, Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Julija Juškienė, Akmenės rajono seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai, bei bendruomenių pirmininkai.  Renginio metu pristatytas Akmenės rajono Vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimas (pasiekti rodikliai). Supažindinta su  vietos plėtros strategijos rengimo planu, bei ateinančio laikotarpio iniciatyvomis.

[SLGF id=2523]