Seminarai bendruomenėms:

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data ir laikas Adresas
1. Mokomasis renginys „Komandinis darbas įgyvendinant projektus“. 2014 m. rugsėjo 29  d.

10:00 val. – 18:00 val.

Dvaro g. 13, Agluona, Akmenės r. sav., LT – 85474

 

2. Mokomasis renginys „Komandinis darbas įgyvendinant projektus“. 2014 m. rugsėjo 30  d.

9:00 val. – 17:00 val.

Sodžiaus g. 24, Klykoliai, Akmenės r. sav., LT – 85480

 

Informacinis renginys

LEADER METODO ĮGYVENDINIMAS AKMENĖS RAJONE IR BENDRADARBIAVIMAS RENGIANT AKMENĖS RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

Informacinis renginys skiriamas Akmenės rajono vietos veiklos grupės strategijos „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ įgyvendinimo pristatymui ir bendradarbiavimo plėtojimui rengiant Akmenės r. VVG vietos plėtros strategiją ateinančiam laikotarpiui.  Renginio metu bus pristatytas Akmenės rajono Vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimas (pasiekti rodikliai). Taip pat projektų, įgyvendintų pagal Akmenės rajono vietos plėtros strategiją, apžvalga. Bus pristatomas vietos plėtros strategijos rengimo planas ir VVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei reikalinga informacija apie VVG atstovaujamos teritorijos gyventojus.
Renginio vieta: Sodo g. 5, Akmenė,  Akmenės r. (Akmenės seniūnijos salė)

Renginio pradžia: 15 val.

Dalyvių registracija: Roberta Grunskytė, tel. 8 683 33 779, Asociacija „Akmenės rajono vietos veiklos grupė“, V. Kudirkos g. 27, II aukštas, Naujoji Akmenė.