Rugpjūčio 23 diena Purvių kaimo bendruomenei buvo džiugi. Atrodo, net pati gamta sveikino šventės dalyvius nuspalvindama dieną skaisčiomis spalvomis. Siekiant susikurti jaukią ir Purviškius vienijančią erdvę 2012 metais Akmenės rajono vietos veiklos grupei buvo pateikta paraiška pagal II prioritetą „Skatinti bendruomeniškumą, gerinti infrastruktūrą ir poilsio organizavimą“ ir pradėtas įgyvendinti vietos projektas „Purvių kaimo namų bendruomenės statyba”. Užbaigti statybos darbai ir žinoma nutiesti vilčių keliai į bendruomenės ateitį. Šventės metu s imbolinę bendruomenės namų atidarymo juostelę iškilmingai perkirpo Akmenės savivaldybės tarybos narė Jadvyga Dunauskaitė, Ventos miesto seniūnė Genovaitė Mačiuvienė, bendruomenės pirmininkas Tadas Uža.

Linkėdamas, kad bendruomenės namų neaplankytų negandos ir nelaimės ir būtų atviri visiems, Ventos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios klebonas Andrius Eidintas pašventino namus.

Ventos miesto seniūnė Genovaitė Mačiuvienė, klebonas ir bendruomenės pirmininkas Tadas Uža uždegė naują santarvės, gėrio, ir pagarbos ugnį ir ją perdavė bendruomenei linkėdami, kad tamsiais ir šaltais rudens vakarais jauki žvakės šviesa šildytų bendruomenės namuose  visus susirinkusius.

Džiaugdamiesi mišku kvepančiais namais svečiai negailėjo sveikinimų ir dovanų. Šiltų žodžių bendruomenei linkėjo savivaldybės tarybos narė Jadvyga Dunauskaitė. Ventos miesto seniūnė Genovaitė Mačiuvienė, Ventos miesto bendruomenės „Prie Ventos” pirmininkas Stanislovas Mačius, Paeglesių kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Činka, Ventos kaimelio seniūnaitijos  seniūnaitė Vilija Bačiulienė.

Šventės dalyviams bendruomenės pirmininkas Tadas Uža papasakojo, kad bendruomenės kūrimasis nebuvo lengvas. Visi skirtingai suprato, kam ji reikalinga, tačiau per laiką tapo draugiškesni, susibičiuliavo. Su pasididžiavimu minėjo, kad Purvių bendruomenė subūrė daug darbščių žmonių. Savo darbu kuriant jaukią aplinką prisidėjo Valentas Krasauskas, Petras Mačius, Vytautas Bulota, Žydrūnas Razokas, Algimantas Gintauskas, Deividas Mockus, Antanas Byčius, Julius Šuba, Petras Stasys. Padėkojo jaunuomenei kuri aktyviai įsitraukę į Purvių bendruomenės veiklą tai Marius ir Ričardas Vasiliauskai. Už paramą ir pagalbą buriant bendruomenės narius kultūrinei veiklai padėkojo Virginijai Mockuvienei. Jos iniciatyva suburtas aktyvių bendruomenės narių ansamblis šventę tęsė nuoširdžiomis dainomis. Nepamiršti tądien ir anapilin išėje, pagerbti tylos minute.

Purvių kaimo šventei savo dainas dovanojo daininkas Algimantas Butnorius. Skambant daininko Algimanto Butnoriaus dainoms niekas nagalėjo nusėdėti vietoje.

Po visų sveikinimų bei dovanų įteikimo, o jų buvo daug, nuostabos šūksniais ir plojimais buvo pasitiktas bendruomenės aktyvistės Skaistės Bulotaitės ir Ričiardo Vasiliausko įneštas liepsnelėmis žaižaruojantis tortas, kurio užteko visiems bendruomenės namų atidarymo šventės dalyviams ir svečiams. Ąžuolo vainiku ir skambiais plojimais padėkota už darbą bendruomenėje, pirmininkui Tadui Užai. Sugiedota „Ilgiausių metų“ bendruomenei. Bendruomenės pirmininkas Tadas Uža visus pakvietė apžiūrėti patalpų, bei pasivaišinti ant laužo garuojančiu šiupiniu. Susėdę prie savo pačių keptais pyragais ir kitais gardumynais nukrautų stalų Purviškiai kartu su Dalia Teniene ir Alvydu Ribikausku užtraukė mėgstamas dainas.

Purvių kaimo seniūnaitė Lijana Bulotienė

[SLGF id=2527]