Šiais metais Akmenės rajono Vietos veiklos grupė švenčia savo veiklos 10 metų jubiliejų. Per šį laikotarpį įgyvendinant 2007-2013 m. vietos plėtros strategiją „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės gyvenamojoje vietovėje” pagal KPP IV krypties priemonę „LEADER metodo įgyvendinimas“ buvo paskelbti 9 Kvietimai vietos projektų paraiškoms rinkti, iš kurių 4 skirti verslo skatinimui.

Akmenės rajono VVG didelį dėmesį skyrė verslininkų aktyvinimui, organizuojant mokymus ir susitikimus kaip pradėti arba plėtoti verslą pasinaudojant parama buvo pateiktos 27 verslo paraiškos.

Įgyvendinus projektus Akmenės rajono gyventojai galės pasinaudoti įvairiomis verslo teikiamomis paslaugomis. Pirmieji parama pasinaudojo ir jau įgyvendino projektus UAB „Visible Contructions“ įsigijusi 700 kv. metrų pastolių, kurie reikalingi atliekant įvairaus remonto, fasadų apdailos, stogų keitimo darbus, UAB „Merssy“ projekto „Kepyklėlė – arbatinė „Merssy““ metu įsigijo kepyklėlei reikiamą įrangą. UAB „EBO4“ Papilės miestelyje atidarė naują, modernų grožio saloną bei Andrius Petkevičius įrengtose patalpose pradės vykdyti apgyvendinimo veiklą.

Paskelbus dar vieną kvietimą šia galimybe pasinaudojo Stanislovas Bačiulis, kuris įgyvendinęs projektą Ventoje vykdys apgyvendinimo veiklą, UAB „Luminas“ įsigijo krautuvą, pritaikytą ir vasaros, ir žiemos darbams bei UAB „Visible Constructions“ įgyvendino antrąjį projektą, paramą panaudojusi administracinių ir sandėliavimo patalpų sutvarkymui.

Bendradarbiaujant su verslininkų asociacija bei dalijantis patirtimi kaip įgyvendinami projektai, kokios galimybės ir sąlygos juos įgyvendinti Akmenės rajono VVG sulaukė didžiausio verslininkų susidomėjimo. Galima pasidžiaugti, kad projektai įgyvendinami įvairioms ir skirtingoms veikloms pradėti arba plėtoti. MB „Skanūs produktai“ įgyvendino savo idėją ir Ventoje atidarė greito maisto užkandinę. MB “Beva ir Co” įsigijo ratinį traktorių, kurio pagalba aliks aplinkotvarkos ir kraštovaizdžio darbus. Šia veikla taip pat užsiima verslininkas Antanas Vaičius, įsigyjęs kompaktinį krautuvą. Egidijus Gricius įgyvendinęs savo verslo projektą, Akmenės gyventojus ir miesto svečius kvies pasimėgauti rusiškos ir turkiškos pirties malonumais. MB “Atraiža” įsigys keturpusio obliavimo stakles ir teiks medienos apdirbimo paslaugas. MB „Aljuma“ įsigys transporto priemonę – krovininį automobilį. Andrius Petkevičius antrą kartą įgyvendina projektą, kurio metu bus įsigyti baldai bei įranga. UAB „Garso projektai“ įsigijusi reikiamą įrangą teikia renginių organizavimo, įgarsinimo ir šokių aikštelės nuomos paslaugas. MB „Akmedas“ įgyvendinusi verslo projektą, pradės teikti spausdinimo paslaugas Akmenėje. UAB „Bauskas“ pasinaudojusi parama modernizuos specializuotos parduotuvės patalpas. Vilijus Vaišvyla įgyvendinęs verslo projektą pradės naują verslą – baldų gamybą. MB „Ventos statyba“ įsigijo įrangą tinkamam statybos baigiamųjų ir apdailos darbų paslaugų vykdymui. Dalius Joniškis projekto metu planuoja įsigyti vandens gręžinį su bebokšte vandens tiekimo sistema ir vandentiekio tinklais bei įsigyti virtuvės baldų komplektą su buitine technika. UAB “GENMASTA” Ventoje teiks apgyvendinimo paslaugas.

Paskutinė galimybė pasinaudoti parama buvo paskelbus Kvietimą Nr. 9, kurio metu pateiktos 6 paraiškos. Įgyvendinus projektus verslininkė Z. Mažeikienė  užsiims žvakininkystės veikla, naujai įsikūrusi įmonė UAB Jono kalvė plėtos kalvystę. Ventos mieste M. Nicius pradės su spausdinimu susijusią veiklą ir UAB „Jolresta“ įsigijusi mini ekskavatorių teiks komunalinių statinių statybos paslaugas. UAB „EBO4“ ir Antanas Vaičius projektus įgyvendins antrą kartą plėtodami verslą.

Akmenės rajono VVG viena iš nedaugelio Lietuvos VVG, kurios strategijoje numatyta įgyvendinti net 25 verslo projektus, tačiau didelio noro ir pastangų dėka, taip pat bendradarbiaujant su Akmenės rajono verslininkų asociacija, bus ne tik pasiekti, bet ir viršyti strategijoje numatyti rodikliai. Įgyvendinus projektus išlaikytos ir sukurtos 76 darbo vietos.