Spalio 12 d. Joniškio rajone, Mikolaičiūnuose vyko Šiaulių apskrities VVG Susitikimas – konferencija. Aptarta darbinė situacija vietos veiklos grupėse, vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės ir siūlomi pakeitimai.

 [SLGF id=2248]