Spalio 11 d. ASU Rūmuose, Kaune, dalyvauta Mokymuose, tema “Viešųjų ir privačių interesų derinimas VVG veikloje, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės “LEADER” vietos plėtros strategijas”. Lektorius Gediminas Sakalauskas.
Mokymų metu aptarta privačių interesų samprata, deklaravimo turinys, nepotizmas: artimų asmenų sąvoka.
Taip pat Interesų konfliktas ir jo samprata, interesų konfliktų valdymas, nusišalinimo įrankiai, gerosios bei blogosios praktikos pavyzdžiai. Atsakomybė, bei jos rūšys.

[SLGF id=2251]