Vietos veiklos grupių susitikimas Raseiniuose

2017 m.  birželio 14 d., Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“  surengė tradicinį Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su VPS administravimu ir įgyvendinimu. Raseiniuose vykusiame susitikime dalyvavo Akmenės r. VGG projekto vadovė A. Rubel ir viešųjų ryšių specialistė R. Pušinskaitė. Taip pat dalyvavo VVG atstovai ir darbuotojai Pakruojo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Kelmės krašto partnerystės…

Mokymai, tema “Viešųjų ir privačių interesų derinimas VVG veikloje, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės “LEADER” vietos plėtros strategijas”

Spalio 11 d. ASU Rūmuose, Kaune, dalyvauta Mokymuose, tema “Viešųjų ir privačių interesų derinimas VVG veikloje, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės “LEADER” vietos plėtros strategijas”. Lektorius Gediminas Sakalauskas. Mokymų metu aptarta privačių interesų samprata, deklaravimo turinys, nepotizmas: artimų asmenų sąvoka. Taip pat Interesų konfliktas ir jo samprata, interesų konfliktų valdymas, nusišalinimo įrankiai, gerosios bei blogosios praktikos pavyzdžiai. Atsakomybė, bei jos rūšys. [SLGF…

FORUMAS – DISKUSIJA “KARTU MES GALIME DAUGIAU”

2016 m. rugsėjo 22–23 d. Lietuvos Žemės ūkio ministerija vietos veiklos grupių, verslo, mokslo, regioninės valdžios, ES, šalies valdžios institucijų, kitų su LEADER iniciatyva susijusių organizacijų atstovus ir socialinius partnerius pakvietė į forumą-diskusiją „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau“ pasidalyti gerąja patirtimi. Molėtų rajone, Dubingiuose surengtame forume-diskusijoje dalyvavo Akmenės r. VVG pirmininkė Vitalija Žakienė ir projekto vadovė Aida Rubel. Forumo dalyviai kalbėjo apie LEADER priemonės, skirtos…

Pasidalinta patirtimi Suomijoje, Estijoje ir Latvijoje

Gegužės 26-28 dienomis Akmenės rajono vietos veiklos grupės (VVG) nariai lankėsi dalykinėje kelionėje.  Gegužės 26 d. surengtas susitikimas su Latvijos Kekavos rajono savivaldybės VVG atstovais. Susitikimo metu latviai pristatė savo įgyvendintus projektus pagal 2007-2013 m. ,,Leader“ programą. Aplankytas vietos projektas, kurio dėka buvo sukurta kempingo infrastruktūra, pritaikyta poilsiui gamtoje, įrengti poilsio nameliai ant vandens, dušai, lauko virtuvė, aktyvaus poilsio zonos.  Sekančią dieną buvo surengtas susitikimas…

KAIMO BENDRUOMENIŲ ATSTOVŲ IŠVYKA Į SUVALKIJĄ

Balandžio 10 -11 dienomis Akmenės rajono vietos veiklos grupės (VVG) projekto vadovė Gintautė Urbaitienė kartu su rajono kaimo bendruomenių atstovais vyko į Marijampolės ir Vilkaviškio rajonus.  Išvykos tikslas – susipažinti su kitų kaimo bendruomenių darbais ir pasidalinti gerąją patirtimi. Pirmasis susitikimas vyko su Marijampolės vietos veiklos grupe. Marijampolės VVG projekto vadovė Lina Smelstorienė, kuri yra ir Marijampolės savivaldybės bendruomenių asociacijos pirmininkė, papasakojo apie savo veiklą,…