2016 m. rugsėjo 22–23 d. Lietuvos Žemės ūkio ministerija vietos veiklos grupių, verslo, mokslo, regioninės valdžios, ES, šalies valdžios institucijų, kitų su LEADER iniciatyva susijusių organizacijų atstovus ir socialinius partnerius pakvietė į forumą-diskusiją „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau“ pasidalyti gerąja patirtimi. Molėtų rajone, Dubingiuose surengtame forume-diskusijoje dalyvavo Akmenės r. VVG pirmininkė Vitalija Žakienė ir projekto vadovė Aida Rubel. Forumo dalyviai kalbėjo apie LEADER priemonės, skirtos kaimo plėtrai, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimui ir įvairių kaimo plėtros dalyvių partnerystei, efektyvumą. Ši priemonė, Lietuvoje gyvuojanti jau 12 metų, skatina partnerystę ir dialogą tarp trijų skirtingų sektorių – vietos valdžios, bendruomenių ir verslo atstovų, suteikia galimybę kaimo gyventojams patiems spręsti socialines ir kultūrines problemas bei prisideda prie gyvenamosios vietovės gyvenimo kokybės ir ekonominės gerovės kėlimo. Forumo organizatoriai sveikino vietos plėtros strategijų sutartis pasirašiusias ir strategijas įgyvendinti pradėjusias vietos veiklos grupes su nauja pradžia ir linkėjo iki 2023 metų sėkmingai jas įgyvendinti. Žemės ūkio viceministras, forumo moderatorius, Saulius Cironka kalbėjo, kad tai didelių darbų pradžia, nes vietos veiklos grupių laukia sunki užduotis spręsti darbo vietų kūrimo kaimo vietovėse, verslumo skatinimo klausimus. Didelį patirties bagažą turinčio Europos Komisijos atstovo Felix Lozano Gallego nuomone, ES jau 25 metus gyvuojanti ir arčiausiai kaimo žmonių esanti LEADER programa, yra geriausias įrankis vietos problemoms spręsti, inovatyviems sprendimams atrasti. Gerąja vietos veiklos grupių patirtimi ateičiai dalinosi Vietos veiklos grupių tinklo valdybos narė Janina Augustinavičienė. Apie Liuksemburgo kaimo plėtros srities vystymo patirtį kalbėjo šios šalies žemės ūkio ministerijos atstovas Arnaudas Frisingas. Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas prof. dr. Boguslavas Gruževskis kalbėjo apie naujų darbo vietų kūrimo svarbą. Forumo dalyviai visiems pranešėjams turėjo klausimų, diskusijose buvo akcentuojamas jaunimo trūkumas kaime, kalbėtasi apie naujus vietos veiklos grupėms iškeltus iššūkius, dėl darbo vietų ir socialinio verslo kūrimo kaime, dėl naujų vietos projektų taisyklių sudėtingumo. Renginį apibendrinęs viceministras Saulius Cironka kiekvienos vietos veiklos grupės atstovams įteikė po simbolinę dovaną – obelaitę, linkėdamas po septynerių metų sulaukti gražaus vaisių derliaus.

DARBOTVARKĖ:  pirma dalis  antra dalis

[SLGF id=2254]