2014 m. sausio 21 d. potencialiems vietos projektų vykdytojams, Akmenės r. VVG, organizuoja mokymus “LEADER įgyvendinimo patirtis ir pamokos”.

2014 m. sausio 22 d. – VVG nariams ir valdybai, mokymai  “LEADER įgyvendinimo patirtis ir pamokos”.

Lektoriai: Žilvinas Gelgota , Konsultus direktorius

Lektorius turi 12 metų patirtį vadovaujant viešojo ir privataus sektoriaus įmonėms, yra dalyvavęs rengiant įvairias studijas, tyrimus, organizacijų strateginius plėtros planus. Sertifikuotas taikyti aktyvius suaugusiųjų mokymo metodus ir 12 metų veda seminarus ir mokymus viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoms.

Mokymų programos tikslai (VVG nariams, valdybai)

1)   Išanalizuoti Leader metodo 2007-2013 m. laikotarpio panaudojimą.

2)   Įvertinti vietos veiklos grupės valdymo organo (valdybos) narių indėlį į sprendimų priėmimo procesą.

3)   Išsiaiškinti valdybos darbo organizavimą ir funkcijų pasiskirstymą

4)   Įvertinti bendradarbiavimą tarp atskirų Leader metodo sektorių: kaimo organizacijų, vietos verslo ir vietos valdžios.

5)   Išanalizuoti numatomus reikalavimus valdymo organui ir galimus pokyčius.

6)   Išsiaiškinti kaimo plėtros strategijos rengimo etapus.

Mokymų programos tikslai (potencialiems vietos projektų vykdytojams) 1)   Išanalizuoti Leader metodo 2007-2013 m. laikotarpio panaudojimą.

2)   Išanalizuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo gerąją patirtį.

3)   Įvertinti bendradarbiavimą tarp atskirų Leader metodo sektorių: kaimo organizacijų, vietos verslo ir vietos valdžios.

4)   Sudaryti galimybes organizacijoms dalyvavusioms Leader metodo įgyvendinime įsivertinti pasiektus rezultatus.

5)   Išsiaiškinti priežastis dėl ko dalis organizacijų nedalyvavo Leader programos veiklose.