Š.m. sausio 16 d. Skaistgirio miestelio bendruomenės namuose vyko konferencija „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos“, kurią surengė Joniškio rajono Partnerystės vietos veiklos grupė.

Joje susitiko Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių, Kelmės, Joniškio, Raseinių, Šiaurės Vakarų Lietuvos ir Akmenės vietos veiklos grupės. Kiekviena vietos veiklos grupė trumpai pristatė savo strategijos įgyvendinimą. Po to vyko diskusijos dėl VVG tinklo valdybos rinkimų. Iš Šiaulių apskrities  į VVG tinklo valdybą deleguota vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė. Didžiausias dėmesys konferencijoje buvo skiriamas LEADER ateities perspektyvoms, 2014 – 2020 m. programiniam laikotarpiui.

Antroje konferencijos dalyje dalyviai apžiūrėjo Joniškio rajono Partnerystės vietos veiklos grupės įgyvendintus vietos projektus Skaistgiryje: Skaistgirių bendruomenės namus, bažnyčią, gaisrinę. Taip pat aplankė Skaistgirių parką, kuris tvarkomas vykdant tarpteritorinį projektą su Akmenės ir Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG.

[SLGF id=1968]