NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS KONFERENCIJA
2017 m. spalio 24 d. Akmenės rajono VVG projekto vadovė Aida Rubel ir viešųjų ryšių specialistė Rita Pušinskaitė dalyvavo NMA prie ŽŪM organizuotoje konferencijoje “Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės “LEADER programa” įgyvendinimo aktualijos”. Konferencija organizuota visų Lietuvos vietos veiklos grupių, NMA ir ŽŪM atstovų susitikimui.
Pranešimą apie vietos plėtros strategijų įgyvendinimą pristate NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėjas Virginija Liukpetrytė. Buvo pristatyta VPS esama situacija, atsakyta į VVG klausimus.
NMA Teisės departamento Pažeidimų prevencijos administravimo ir rizikų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Ilgevičius pristatė pranešimą apie dirbtines sąlygas ir kitus galimus pažeidimus įgyveninant vietos projektus.
NMA Bendrųjų reikalų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Lina Kandyba savo parnešime kalbėjo apie pirkimų vykdymą ir išankstinių pirkimų vertinimą.
Po pranešimų konferencijos dalyviai diskutavo su ŽŪM ir NMA atstovais įvairiais strateginiais ir procedūriniais klausimais.