Nevyriausybinė organizacija Akmenės rajono vietos veiklos grupė (VVG) įgyvendina projektą ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ , kurio vertė 230 tūkst. litų. Projektas parengtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones ,,Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis ,,Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir ,,Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“.

Šiuo projektu siekiama ugdyti rajono kaimo bendruomenių, pavienių gyventojų,  nevyriausybinių organizacijų, vietos veiklos grupės darbuotojų ir narių gebėjimus, užtikrinant jų efektyvų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose. 2012 m. pagal šį projektą buvo suorganizuota 18 vienos dienos trukmės ir 3 dviejų dienų trukmės mokomieji renginiai įvairiomis temomis. Mokymų dalyviai džiaugiasi kvalifikuotais mokymais, įgyja įvairių kompetencijų, pasitikėjimo savimi dalyvauti įvairiose projektinėse programose. Siekiant susipažinti su sėkminga kitų rajonų VVG patirtimi, buvo surengti susitikimai su Joniškio, Mažeikių ir Raseinių vietos veiklos grupėmis. Mūsų rajono kaimo gyventojai turėjo progą aplankyti šių rajonų vietoves, kaimus, kuriuose buvo įgyvendinti kaimo atnaujinimo projektai, finansuoti iš ES lėšų. Siekiant kuo prasmingiau įvykdyti projekto veiklas, buvo surengti susitikimai ir su užsienio šalių vietos veiklos grupėmis. 2011 m. Rugsėjo 14-18 dienomis Akmenės rajono Vietos veiklos grupės nariai kartu su potencialiais projektų pareiškėjais dalyvavo tarptautiniame seminare Čekijoje, Austrijoje ir Vengrijoje. Seminaro tikslas buvo susipažinti su Čekijos, Austrijos bei Vengrijos patirtimi. 2012 m. balandžio 24 -28 dienomis Akmenės, Jurbarko ir Kupiškio rajonų vietos veiklos grupių nariai ir darbuotojai dalyvavo dalykiniame susitikime Rodo saloje, Graikijoje.

2012 m. gegužės 7-15 d. Prancūzijoje  vyko tarptautinė vietinių produktų mugė. Šioje mugėje Akmenės rajono VVG reprezentavo 7 asmenys  iš įvairių skirtingų rajono nevyriausybinių organizacijų, kurie pristatė lietuvišką produkciją ir rankdarbius. Dalykinės kelionės išlaidos finansuotos iš projekto lėšų.

Rugpjūčio 19-25 dienomis aštuoniolika Akmenės rajono VVG atstovų dalyvavo tarptautiniame dalykiniame susitikime Prancūzijoje, Lotaringijos regione. Šio susitikimo metu Akmenės r. VVG pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lotaringijos regiono kaimo plėtros agentūra.

Nors projekto įgyvendinimas dar tik įpusėjo, projekto veiklose jau sudalyvavo 430 dalyvių. Kviečiame rajono gyventojus sekti informaciją apie sekančias planuojamas veiklas ir aktyviai jose dalyvauti. Visi renginiai yra nemokami, mokomųjų renginių metu yra išduodami baigimo pažymėjimai. Visą reikalingą informaciją rasite adresu: www.akmenesvvg.lt . Mus rasite adresu: Naujoji Akmenė, V. Kudirkos g. 27, 2 aukštas.

Projekto vadovė

Gintautė Urbaitienė