Mokymai prasidėjo vasario 4 d. Šių mokymų tikslai išmokyti anglų kalbos kaip bendravimo priemonės, teikiančios galimybę komunikuoti užsienio šalyse ir su galimais užsienio šalių partneriais, keistis aktualia informacija bei projektų rengimo patirtimi;

anglu_kalba

Įgyti socialinių kultūrinių žinių bei gebėjimų, reikalingų bendraujant su užsienio kalba kalbančios tautos ar tautų atstovais, stiprinti tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius;

Skirti daugiau dėmesio praktinei kalbos vartosenai, ugdant gebėjimus tiksliai suprasti  mokytojo ir kolegų, garsinių tekstų kalbą; Gilinti lingvistinę subkompetenciją kaip komunikacinės kompetencijos prielaidą;

Supažindinti kursų dalyvius su angliškai kalbančių šalių kultūra, plėsti jų kultūrinį akiratį;

Supažindinti kursų dalyvius su projektų rašyme naudojama terminologija;

Ugdytis recepcijos (darbo su klausomu ir skaitomu tekstu), teksto kūrimo ir bendravimo strategijas.

Mokymai skirti potencialiems vietos projektų vykdytojams, gyvenantiems ir (arba) veikiantiems VVG teritorijoje.