Susitikimo tikslas – aplankyti vietoves, kaimus, kuriuose buvo įgyvendinti kaimo atnaujinimo ir plėtros projektai, finansuoti iš ES ar kitų finansavimo šaltinių. Ugdyti Akmenės rajono bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir kitų potencialių vietos projektų pareiškėjų gebėjimus, remiantis kitų vietos veiklos grupių teritorijoje veikiančių organizacijų patirtimi.

Delegacija, iš Akmenės rajono, aplankė Trakų krašto VVG teritorijoje esantį Aukštadvario miestelį. Trakų krašto VVG pirmininkė Alvyda Kazakevičiūtė pristačiusi Trakų krašto VVG strategijos įgyvendinimą, pabrėžė, kad Aukštadvario seniūnija yra pati aktyviausia jų teritorijoje ir įgyvendinusi 14 vietos projektų. Labai malonus ir interaktyvus bendravimas vyko su Aukštadvario seniūnijos seniūne Jadvyga Dzencevičienė. Aktyvi ir entuziastinga seniūnė pristatė savo seniūniją ir joje įgyvendinamus projektus. Akmenės rajono bendruomenės turėjo galimybę susipažinti su Aukštadvario miesteliu ir jame vykstančiais pokyčiais. Miestelį ir įgyvendinamus projektus su dideliu noru ir pasididžiavimu aprodė pati Aukštadvario seniūnijos seniūnė J. Dzencevičienė. Akmenės rajono delegacija aplankė 6 vietos projektus.

Pirmasis aplankytas Aukštadvario bendruomenės vietos projektas „Pastato – mokyklos remontas ir patalpų pritaikymas Aukštadvario bendruomenės poreikiams“. J. Dzencevičienė pasakojo, kad paraiška pateikta 2012 metais. Projektas gavo finansavimą buvo atliktas pastato vidaus remontas. Pastate jau nuo tada vykdomos įvairios socialinės veiklos, renkasi jaunimas, senjorai, vaikai, vyksta meniniai užsiėmimai. Tačiau su šiuo projektu buvo sutvarkytas tik vidus. Aukštadvario bendruomenė Trakų krašto VVG teikė dar vieną paraišką „Pastato Aukštadvaryje atnaujinimas“. Šiuo projektu buvo sutvarkyta pastato išorė. Kaip pasakojo seniūnė, bendruomenės namai tapo kultūros, laisvalaikio užimtumo centru. Akmenės rajono bendruomenės apžiūrėjo didelį ir gražų bendruomenės pastatą, kuriame vyksta daugybe veiklų.

Apžiūrėtas vietos projektas „Žemės sklypo sutvarkymas ir jo pritaikymas Aukštadvario seniūnijos gyventojų poreikiams“. Atlikus žemės sklypo sutvarkymo projektą buvo sudarytos visapusiškos sąlygos aktyviai Aukštadvario seniūnijos gyventojų veiklai. Seniūnė džiaugėsi, kad dėka vykdomo projekto pagražėjo mokinių rankomis sodintas sodas.

Ketvirtas aplankytas Aukštadvario parapijos vietos projektas „Žemės sklypo sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“. Akmenės rajono delegacija aplankė Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčią, esančią šalia Navos ežero. Šalia bažnyčios parapija įgyvendino projektą, kurio metu buvo sutvarkytas šaltinis, įrengta šaltinio stoginė, pėsčiųjų takas, laiptai, įsigyta technika teritorijos priežiūrai. Šis įgyvendintas projektas dar vadinamas „Kunigo pliažu“.

Dar du vietos projektus Aukštadvario seniūnijos seniūnė pristatė Aukštadvario žemės ūkio mokykloje. Projektų metu žemės ūkio mokyklos patalpos buvo pritaikytos tradiciniams amatams, siekiant išsaugoti ir puoselėti krašto tradicinius amatus ir apjungti Trakų krašto amatininkus, sudaryti jiems sąlygas gaminti bei populiarinti savo gaminius. Patalpos buvo suremontuotos, įsigyta reikiama įranga amatininkų darbui. Akmenės rajono bendruomenių atstovai įrengtame amatų centre turėjo puikią galimybę ne tik susipažinti su Trakų krašto kulinariniu paveldu, bet ir savo rankomis pasigaminti bei suvalgyti po kibiną pagal Trakų krašto tradicijas.

Akmenės rajono VVG įteikė padėkos dovanas  ir pasidžiaugė, kad toks bendravimas skatina puoselėti savo kraštą, bei kurtis naujoms idėjoms.

Akmenės delegacija dėkinga Trakų krašto VVG už suorganizuotus susitikimus. Grįždami namo visi vieningai sutiko, kad diena buvo turininga ir įsimintina, o tokie susitikimai skatina tarpregioninį bendradarbiavimą.

Susitikime viso dalyvavo 13 dalyvių iš Akmenės rajono.

Dalykinio susitikimo išlaidų finansavimo šaltiniai:

Projektas „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ (toliau – Projektas), finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ ketvirtąją veiklos sritį.

[SLGF id=2506]