Įgyvendinant projektą ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ vykdymo sutarties Nr. 4PV-KS-11-1-006160-PR001, organizuojami mokymai “Bendruomenės veiklos planavimas”.

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data ir laikas Adresas
1. Mokomasis renginys „Bendruomenės veiklos planavimas“. 2014 m. lapkričio 3 d.

10:00 val. – 18:00 val.

Vytauto Didžiojo g. 4, Kruopių miestelis, Akmenės r., LT-85213
2. Mokomasis renginys „Bendruomenės veiklos planavimas“. 2014 m. lapkričio 4  d.

9:00 val. – 17:00 val.

Vytauto Didžiojo g. 4, Kruopių miestelis, Akmenės r., LT-85213