Akmenės rajono Vietos veiklos grupė (VVG) pradėjo įgyvendinti projektą „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“, kuris remiamas iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos IV krypties ,,Leader  metodo įgyvendinimas“ priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos srities „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“ paramos lėšų. Šio projekto tikslas – telkti Akmenės rajono VVG narius, teritorijos gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu įgyvendinant Akmenės rajono vietos plėtros strategiją.

Rugsėjo 14-18 dienomis Akmenės rajono Vietos veiklos grupės nariai kartu su potencialiais projektų pareiškėjais dalyvavo tarptautiniame seminare Čekijoje, Austrijoje ir Vengrijoje. Seminaro tikslas – susipažinti su Čekijos, Austrijos bei Vengrijos patirtimi įgyvendinant priemones, susijusias su kaimų atnaujinimu ir plėtra, aplankyti kaimus ir vietoves, kuriuose buvo įgyvendinti projektai iš ES ar kitų paramos lėšų.

Čekijoje įvyko dalykinis susitikimas su Čekijos VVG bei Sobesovice seniūnijos vadovais, kurie pristatė „Leader“ programos finansuotus projektus. Čekijos VVG pristatė kompleksinę teritoriją, kurioje įsisteigusios biokuro medienos skiedrų (,,čipsų“), gyvulių sauso maisto gamybos, atliekų rūšiavimo, sunkiųjų mašinų plovimo įmonės. Iš Europos Sąjungos lėšų buvo sutvarkyta įmonių steigimuisi būtina infrastruktūra. Visa teritorija turi savo valymo įrengimus, šildoma biokuru, vanduo šildomas saulės energija. Visų įmonių administracijos naudojasi vienu bendru pastatu, kuriame taip pat įsteigtas pašto skyrius, vietiniai gyventojai gali naudotis pastate įrengta konferencijų sale, valgykla, organizuoti bendruomenės susiėjimus.

Austrijoje lankytasi Sitzenberg-Reidling savivaldybėje, kurioje pristatytas iš „Leader“ lėšų įsteigtas iškasenų muziejus. Lietuvos delegaciją priėmė ir „Leader“ programos įgyvendinimą Austrijoje pristatė Josef Keiblinger Strabe, kuris yra Mistelbach regiono „Leader“ programos bei Austrijos vyndarių asociacijos vadovas. Austrijoje stengiamasi optimaliai išnaudoti saulės energiją. Jeigu privatus asmuo pradeda naudotis saulės energija, jam kompensuojama 50 proc. saulės energijai generuoti būtinos įrangos įsigijimo išlaidų. Įdomu tai, jog Austrijoje ūkininkams du mėnesius leidžiama prekiauti savo produkcija be jokių licencijų. Prekybos centruose įrengtos specialios vietos vietinei produkcijai parduoti. Kadangi į tarptautinį seminarą vyko ir keletas mūsų rajono ūkininkų, buvo domėtasi žemės kainomis. Austrijoje 1 hektaras žemės ūkio paskirties žemės kainuoja nuo 20 000 iki 50 000 eurų.

Vengrijoje seminaro dalyviai dalyvavo susitikime su Kozard miestelio VVG, diskutavo „Leader“ įgyvendinimo klausimais. Diskutuota VVG strategijų įgyvendinimo ir administravimo, vietos projektų rengimo klausimais. Vengrijos ir Lietuvos VVG vieni kitiems pristatė idėjas, kurios galėtų būti įgyvendinamos vykdant tarptautinius projektus.

[SLGF id=1723]