Rugsėjo 7 dieną Akmenės rajono Vietos veiklos grupė (VVG) kavinėje – sodyboje ,,Viliošiai” surengė Šiaulių apskrities, Raseinių bei Mažeikių rajonų vietos veiklos grupių konferenciją ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos“. Susitiko Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių, Joniškio, Raseinių, Šiaurės Vakarų Lietuvos ir Akmenės vietos veiklos grupės. Konferencija organizuota įgyvendinant Akmenės rajono Vietos veiklos grupės kaimo plėtros strategiją. Diskutuota įgyvendinamų strategijų administravimo, vietos projektų rengimo, viešųjų pirkimų organizavimo, mokėjimo prašymų teikimo, vietos veiklos grupių valdymo organų formavimo probleminiais klausimais.

Akmenės rajono Vietos veiklos grupės pirmininkas Algirdas Bučys svečiams pristatė kokiame strategijos įgyvendinimo etape yra Akmenės VVG. Paskelbti du paraiškų rinkimo etapai, keičiami strategijos įgyvendinimo rodikliai, pradedamas įgyvendinti Akmenės rajono VVG ir potencialių pareiškėjų mokymų projektas. Pirmuoju kvietimu gauti 7 projektai. Šiuo metu jau derinamos paramos vykdymo sutartys su pareiškėjais ir Nacionaline mokėjimo agentūra. Prasidės Kruopių kultūros namų, Šapnagių kaimo bendruomenės namų remonto darbai, Akmenės II kaime bus rengiamas gatvių apšvietimas, Akmenės pirminės sveikatos priežiūros centre bus įrengtas liftas neįgaliesiems, tvarkomas Agluonų kaimo parkas, Alkiškių kaime įrengiama vandens nugeležinimo sistema, Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate bus įrengiamas pažintinia takas neįgaliesiems. Antruoju kvietimu gautos dvi paraiškos: prašoma parama Kalniškių kaimo bendruomenės namų pastato remontui bei Akmenės Šv. Onos bažnyčios bokšto sutvarkymui. Šiuo metu vykstą šių projektų vertinimas.

Vietos veiklos grupės turi galimybę teikti tarpregioninius projektus. Tokiu atveju projekte turi dalyvauti mažiausiai dvi Vietos veiklos grupės. Susitikimo metu Akmenės VVG diskutavo su Mažeikių rajono VVG dėl bendrų projektinių veiklų. Kalbėta apie galimybę įrengti dvi rekreacines zonas Ventos regioninio parko teritorijoje, kuriomis galėtų naudotis tiek Mažeikių, tiek Akmenės rajonų gyventojai. Viena iš rekreacinių vietų būtų rengiama Mažeikių, kita Akmenės rajonuose.  Taip pat tarpregioninio projekto idėjos buvo gryninamos drauge su Pakruojo ir Radviliškio rajonų Vietos veiklos grupėmis. Diskutuota apie bendrą projektą, susijusį su tradicinių amatų puoselėjimu ir investavimu į jų išliekamąją vertę.

Susitikimo dalyviai vieningai sutiko, jog tokie susitikimai suteikia galimybę vienytis sprendžiant bendras problemas. Sekantis susitikimas bus organizuojamas lapkričio mėnesį Joniškyje.

Antrojoje konferencijos dalyje svečiai vyko į Kamanų valstybinį gamtinį rezervatą. Įspūdį paliko iš projektinių lėšų naujai įrengta gamtinė ekspozicija.

[SLGF id=1720]