2016 m. balandžio 7 d. Akmenės rajono VVG pirmininkė V. Žakienė kartu su projekto vadove A. Rubel ir strategiją rengusia G. Urbaitienė dalyvavo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Leader“ IV atrankos posėdyje, LR Žemės ūkio ministerijoje. Posėdyje buvo patvirtinta Akmenės rajono VVG „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategija“. Strategija įvertinta 97 balais iš 100. 3 balų neskyrimas bendrą strategijos vertę sumažino 2,25 proc, t.y. 38 965,00 Eur. Būsimojo finansavimo laikotarpio strategijos įgyvendinimui viso skirta 1 693 089,00 Eur. 20 proc. šios sumos bus skirta VPS administravimui iki 2023 metų.

[SLGF id=2274]