2019 m. kovo 14 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos posėdyje buvo pritarta 8 vietos projektų paraiškoms, pateiktoms pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2).  Pagal šią veiklos sritį buvo gautos 8 vietos projektų paraiškos, kurias pateikė Visuomeninė organizacija Dabikinės bendruomenė, 2 paraiškas pateikė Akmenės rajono savivaldybės administracija,  kaimo bendruomenė „Padravėliai“, Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras, asociacija „Gumbakių bendruomenė“, visuomeninė organizacija Akmenės bendruomenė ir Sablauskių kaimo bendruomenė „Žiburys“. Bendra prašoma paramos suma sudaro 113 487,90 Eur. Kadangi visos vietos projektų paraiškos surinko reikiamą balų skaičių, o bendra prašoma paramos suma pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2) neviršijo kvietime numatytos sumos, visos paraiškos buvo vertinamos pagal pirminius prioritetinius kriterijus. Visos vietos projektų paraiškos buvo įvertintos teigiamai. Pradėtas vietos projektų tinkamumo vertinimas.