Patvirtintas paramos skyrimas pirmiesiems veiklų projektams, įgyvendinamiems pagal Akmenės rajono VPS priemones “Bendruomeniškumo skatinimas” ir “Jaunimo verslumo ugdymas”.

Parama patvirtinta 5 vietos projektams:

Eil. Nr.

Pavadinimas (jei pareiškėjas juridinis asmuo) / Vardas, pavardė (jei pareiškėjas fizinis asmuo)

Paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Vietos projekto pavadinimas

 

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti, Eur

Paramos patvirtinimo diena

1

2 4 5 6

7

VPS priemonė „Bendruomeniškumo skatinimas“

1.

Kalniškių kaimo bendruomenė

AKME-LEADER-6B-V-5-1-2018 Pabūkime kartu 2108,78 (su PVM) 2018-01-16
2. Daubiškių gyvenvietės bendruomenė AKME-LEADER-6B-V-5-2-2018 Šventes švęskim kartu 2356,00 (su PVM) 2018-01-31
3. Asociacija „Raudonskardžio bendruomenė“ AKME-LEADER-6B-V-5-4-2018 Pažinkime Lietuvą 3521,60 (su PVM) 2018-02-05
4. Kruopių bendruomenė AKME-LEADER-6B-V-5-3-2018 Vasaros užimtumo stovykla Kruopių seniūnijos vaikams ir jaunimui 3325,00 (su PVM)

2018-02-06

VPS priemonė „Jaunimo verslumo ugdymas“

5. Akmenės rajono Akmenės gimnazija AKME-LEADER-6A-J-7-1-2018 Verslumo laboratorija 4199,00 (su PVM) 2019-02-20