Akmenės rajono VVG 2019 m. sausio 25 d. surengė viešinimo renginį “Akmenės rajono vietos veiklos grupės 2015-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimas ir perspektyvos”. Renginys buvo skirtas pristatyti bendruomeninio verslo įgyvendinimo galimybes per Akmenės rajono VVG vietos plėtros strategijos priemonę “Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra”.

Renginyje sveikinimo žodį tarė Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas. Savo kalboje meras palietė socialinio ir bendruomeninio verslo įgyvendinimo pavyzdžius Lietuvoje ir užsienyje, pabrėžė įvairias šio verslo įgyvendinimo formas bendradarbiaujant skirtingiems sektoriams.  Akmenės rajono VVG administracija pristatė VPS įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus pagal paskelbtus kvietimus. Akmenės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Gražina Gauronskienė skaitė pranešimą apie savivaldybės paramą kaimo bendruomenėms, NVO įgyvendintus projektus, panaudotas lėšas.

 

Akmenės rajone bendruomeninis verslas yra nauja sritis, kurioje rajono bendruomenės ir kitos asociacijos neturi sukaupusios praktinės patirties. Pasidalinti bendruomeninio verslo patirtimi buvo pakviesti svečiai iš Radviliškio ir Klaipėdos krašto. Apie socialinį verslą ir bendruomeniškumą pranešimą skaityti buvo pakvietas Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius ir VšĮ Versli lietuva valdybos narys Danas Arlauskas.

VVG “Radviliškio lyderis” valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė pasidalino Radviliškio VVG sėkmingais bendruomeninio verslo pavyzdžiais. Ingrida kartu su Skėmių bendruomenės valdybos nare Regina Dambrauskiene pristatė Skėmių traktieriuje įgyvendinamą bendruomeninį verslą, Pociūnėlių kaimo bendruomenės vystomą sėkmingą daržovių džiovinimo verslą, kitus Radviliškio VVG įgyvendintus ir įgyvendinamus bendruomeninio verslo projektus. Radviliškio krašto atstovės atvirai išsakė sunkumus ir problemas su kuriomis teko susidurti tiek įgyvendinant projektus, tiek kuriant verslą, tačiau visus susirinkusius užkretė savo pozityvumu, energija ir atsakomybe stengtis dėl savo krašto žmonių.

Vietos veiklos grupės “Pajūrio kraštas” VPS administravimo vadovė Raimonda Damulienė pristatė  2007-2013 metų finansavimo laikotarpyje sukurtus sėkmingai gyvuojančius bendruomeninio verslo pavyzdžius. Pajūrio VVG yra daugiausiai bendruomeninių verslo projektų įgyvendinusi vietos veiklos grupė Lietuvoje. Raimonda Damulienė neslepė, kad tam įtakos turi ir palanki geografinė padėtis, tuo pačiu pabrežė, kad sukūrus gerą produktą ar paslaugą jis tikrai pritrauks klientus ir į atokesnius rajonus. Pajūrio VVG VPS administravimo vadovė dalinosi patirtimi, kaip ilgai  bendruomenės dirbo prie idėjos vystymo, su VVG pagalba gilinosi į verslo valdymą, patiriamas išlaidas ir kitus bendruomeninio verslo įgyvendinimo niuansus. Susirinkusiems buvo pristatyti  sėkmingai veikiančių bendruomeninių verslų pavyzdžiai, įvardintos problemos, kurioms kiekviena bendruomenė sugebėjo rasti išeitį ar sprendimą.

Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas renginio dalyviams kalbėjo apie bendruomeniškumo reiškinį ir prasmę. Kaip VšĮ Versli Lietuva atstovas dalinosi patirtimi apie Socialinio verslo įstatymo priėmimo procesą, kylančias diskusijas tarp skirtingų ministerijų dėl tokio verslo reglamentavimo, mokesčių nustatymo.