2018 m. lapkričio 13 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vitalija Žakienė,  projekto vadovė Aida Rubel ir projekto administratorė Roberta Mikienė dalyvavo susitikime su Savivaldybės meru Vitalijumi Mitrofanovu ir Administracijos direktorė Aromeda Lauciene dėl Akmenės rajono savivaldybės paramos rajono bendruomenėms. Susitikime kalbėta apie 2015 – 2023 metų vietos plėtros strategiją, jos prioritetus, veiklos sritis, numatomų investicinių projektų įgyvendinimo galimybes ir prisidėjimą prie jų Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Ateinančiame Savivaldybės tarybos posėdyje bus teikiamas sprendimo projektas, kuriuo siūloma šiam tikslui skirti apie šimtą tūkstančių eurų. Minėtieji investiciniai projektai apimtų kelias prioritetines sritis: infrastruktūros pritaikymą gyventojams, ekonominės veiklos skatinimą, kaimo gyventojų aktyvinimą.

Kad bendruomenės galėtų teikti paraiškas naujiems projektams Savivaldybė joms finansiškai jau pagelbėjo: padengė buhalterinės apskaitos sutvarkymo ir pateikimo VĮ Registrų centrui, bendruomenių valdybų ir pirmininkų perregistravimo išlaidas. 2018 metų pradžioje, Akmenės rajono VVG susitikimuose su bendruomenėmis išgirdo, kad daugumai bendruomenių trūksta įgūdžių pačioms teisingai susitvarkyti finansinės atskaitomybės dokumentus, taip pat sudėtingas šių dokumentų pateikimas VĮ Registrų centrui. Akmenės rajono VVG siekdama padėti bendruomenėms VĮ Registrų centrui pateikti privalomus metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas, šių metų pavasarį kreipėsi į Akmenės rajono Savivaldybę dėl finansinės paramos. Įvertinusi skirtingas kaimo bendruomenių situacijas Savivaldybė nusprendė bendruomenėms kompensuoti tiek buhalterinės apskaitos sutvarkymą, tiek išlaidas, susijusias su VĮ Registrų centrui pateikiama informacija apie kaimo bendruomenėse pasikeitusią valdybą ir/ar pirmininką. Akmenės rajono VVG gegužės mėnesį suorganizavo susitikimus su kaimo bendruomenėmis šiose rajono Seniūnijose: gegužės 2 d. susitikimas su bendruomenėmis Ventos seniūnijoje, į susitikimą kviestos ir Papilės Seniūnijos bendruomenės; gegužės 3 d. susitikimas su bendruomenimis Akmenės seniūnijoje; gegužės 4 d. į Akmenės rajono VVG būstinę buvo kviečiami Kruopių seniūnijos ir Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos  bendruomenių atstovai. Susitikimuose VVG administracija pristatė Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo reikalavimus dėl ataskaitų pateikimo, informavo apie finansinę Savivaldybės paramą, skirtą susitvarkyti buhalterinius dokumentus ir juos pateikti VĮ Registrų centrui, padėjo bendruomenėms užsipildyti dokumentus, susijusius su valdybos pasikeitimu.

Remiantis 2018 metų lakpričio 27 dienos VĮ Registrų centro internetinėje svetainėje viešai prieinama informacija, 20 Akmenės rajono bendruomenių iš 31 jau yra pateikusios reikalingą informaciją ir dokumentus VĮ Registrų centrui.

Susitikimas su Ventos seniūnijos bendruomenėmis