2018 m. lapkričio 22 d. Akmenės rajono VVG projekto vadovė Aida Rubel dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM organizuotame susitikime-konferencijoje. Konferencija buvo surengta, dėl keičiamų VVG administravimo taisyklių, kuriose bus nustatyta, kad VVG paraiškų vertinimą atliks nebe NMA, o VVG. Kaip teigė renginį pradėjęs NMA direktorius Erikas Bėrontas, taisyklių pakeitimas labai reikalingas siekiant visiems svarbaus bendro tikslo – surinktas VVG paraiškas įvertinti kuo operatyviau, kad parama jos gavėjus pasiektų kaip galima greičiau.

Virginija Liukpetrytė, Kaimo plėtros ir žuvininkystė departamento Kaimo vystymo programų skryriaus vedėja, supažindino VVG atstovus su NMA jau atliktais darbais, kai buvo gautos VVG paraiškos, pristatė, kokius darbus turės atlikti VVG, kai paraiškos joms bus perduotos. Taip pat buvo pristatyti pagrindiniai paraiškų vertinimo kriterijai, aptarti vertinant dažniausiai kylantys klausimai.

Akmenės rajono VVG informuoja, kad šiuo metu Agentūrai yra perdavusi 12 vietos projektų paraiškų, kurių vertinimas Agentūroje dar nepradėtas. Dėl didelių darbo apimčių Agentūros darbuotojai nespėja laiku įvertinti visų VVG paraiškų. Siūlomas Agentūros sprendimas yra šių bylų grąžinimas vietos veiklos grupėms. Konferencijos metu buvo diskutuojama apie galimus bylų gražinimo žingsnius. Kol kas bylų grąžinimo procesas teisiškai nėra išspręstas.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos fotografija©