Akmenės rajono vietos veiklos grupė nuo 2016 m. balandžio 14 d. įgyvendina antrąją vietos plėtros strategiją „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategija“ (toliau – VPS). VPS vertė – 1 693 089,00 Eur, vietos projektų įgyvendinimui skirta 1 354 471,00 Eur, VPS administravimui – 338 618,00 Eur. 2015-2023 m. VPS įgyvendinti numatyta iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

Akmenės rajono VVG įgyvendindama VPS 2017 m. – 2018 m. paskelbė 10 kvietimų vietos projektų paraiškoms rinkti. 2017 m. paskelbti du kvietimai pagal priemonę „Privataus verslo kūrimas ir plėtra“. Gautos dvi paraiškos, tačiau viena nebeadministruojama dėl neatitikimų, kitas pareiškėjas paraišką atsiėmė, motyvuodamas tuo, kad negalės išpildyti projekto tinkamumo reikalavimų.

2018 m. Akmenės r. VVG  paskelbė 8 kvietimus vietos projektų paraiškoms rinkti. Kvietimas Nr. 3 ir Kvietimas Nr. 4 paskelbti pagal priemonę „Privataus verslo kūrimas ir plėtra“. Vietos projektų paraiškų gauta nebuvo.

Kvietimas Nr. 5 paskelbtas pagal priemonę „Bendruomeniškumo skatinimas“. Vietos projekto paraiškas pateikė Kruopių bendruomenė, asociacija „Raudonskardžio bendruomenė“, Kalniškių kaimo bendruomenė, Daubiškių gyvenvietės bendruomenė. Bendruomenės įgyvendinamos vietos projektus rengs mažos apimties renginius (sporto, kultūros ir kt.), skirtus bendruomeniškumo skatinimui. Kruopių bendruomenė įgyvendinant projektą organizuos vasaros užimtumo stovyklą Kruopių seniūnijos vaikams ir jaunimui.

Kvietimas Nr. 6 skelbtas pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Šiuo kvietimu buvo gautos 6 vietos projektų paraiškos. Daubiškių gyvenvietės bendruomenės, Kalniškių kaimo bendruomenės, bei asociacijos „Raudonskardžio bendruomenė“ vietos projektų paraiškos susijusios su kapitalinio remonto ir bendruomenės namų statybomis. Akmenės rajono savivaldybės administracija pateikė du projektus, įgyvendinus juos Kruopių miestelyje bus įrengta mini golfo aikštelė, o Kivylių kaime bus sutvarkytas paplūdimys, įrengta žaidimų aikštelė. UAB „Akmenės vandenys“ projektas skirtas vandens gręžinio ir vandentiekio tinklų įrengimui Padvarėlių kaime.

Kvietimas Nr. 7 skelbtas pagal priemonę „Jaunimo verslumo ugdymas“. Vietos projekto paraišką pateikė Akmenės rajono Akmenės gimnazija. Įgyvendinant projektą bus organizuojami švietėjiški renginiai, kurie skatins Akmenės rajono kaimiškų vietovių jaunimo verslumą ir iniciatyvumą.

Kvietimu Nr. 8 paraiškos rinktos pagal priemonę „Kaimo gyventojų švietimas“. Paraišką pateikė Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, tačiau pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape paraiška atmesta, nes neatitiko reikalavimų.

Kvietimas Nr. 9 ir Nr. 10 skirti priemonei „Privataus verslo kūrimas ir plėtra“. Akmenės rajono VVG gavo šešias verslo projektų paraiškas. Verslo pradžiai paraiškas pateikė Jurgita Adomaitienė, Gintautė Urbaitienė, UAB „Stetava“, UAB „Senresa“ ir MB „Marviltė“, o plėtrai UAB „Garso projektai“.

Verslo pradžios atveju kvietimo Nr. 9 biudžeto neužteko visoms paraiškoms, todėl paraiškos buvo reitinguojamos pagal antrinius kriterijus. Išreitingavus paraiškas, pagal pirmąjį antrinį prioritetinį kriterijų (Mažesnė prašoma paramos suma/1 darbo vietai (1 etatui) sukurti), nustatyta, kad Kvietimo Nr. 9 biudžeto užtenka Jurgitos Adomaitienės vietos projektui, UAB „Stetava“ ir Gintautės Urbaitienės vietos projektui. Pareiškėjų MB „Marviltė“ ir UAB „Senresa“ vietos projektų paraiškos įtrauktos į rezervinį vietos projektų sąrašą.

Įgyvendinus projektą pareiškėja Jurgita Adomaitienė vykdys žemės ūkio paslaugų veiklą, sukurdama 3 naujas darbo vietas (etatus), naujai įsikūrusi įmonė UAB „Stetava“ kurs kokybišką stogų dengimo paslaugų teikimą Akmenės rajone, sukurs 1,5 darbo vietos (etato). Gintautė Urbaitienė pradės mobilių batutų nuomos paslaugas, sukurs 1 darbo vietą (etatą).

UAB „Garso projektai“ plėtos renginių organizavimo, įgarsinimo paslaugų teikimą, įsigydama naują modernią įgarsinimo įrangą. Įgyvendinus projektą įmonė išlaikys direktoriaus ir buhalterio darbo vietas, kurie šiuo metu dirba po 0,0625 etato ir sukurs 3 etatus.

Akmenės r. VVG administracija yra įvertinus 17 vietos projektų paraiškų, kurios patvirtintos 3 vietos projektų atrankos komiteto posėdžiuose. VVG valdyba visoms vietos projektų paraiškoms pritarė. Vietos projektų paraiškos bus perduotos NMA prie ŽŪM projektų tinkamumo vertinimui.

2018 m. lapkričio 23 d. VVG valdybos posėdyje buvo patvirtintas finansavimo sąlygų aprašas Kvietimui Nr. 11. Kvietimas bus skelbiamas nuo 2018 m. gruodžio 4 d. iki 2019 m. vasario 4 d. pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.

Kitais metais planuojami dar neskelbti kvietimai pagal priemonę „Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ ir priemonę „Turizmo vystymas“.