2018 m. gruodžio 12 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės projekto vadovė Aida Rubel ir projekto administratorė Roberta Mikienė dalyvavo Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikime, susijusiame su VPS administravimu ir įgyvendinimu.

Susitikimą organizavo Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė, kuriame dalyvavo Kelmės, Šiaulių, Raseinių, Pakruojo, Radviliškio vietos veiklos grupių darbuotojai, pirmininkai, valdybų nariai.

Susirinkusius pasveikino Joniškio rajono savivaldybės vicemerė, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narė Vaida Aleknavičienė, kuri džiaugėsi vietos veiklos grupių bendradarbiavimu, pabrėždama, kad tai  puiki proga dalintis informacija apie įgyvendinamas strategijas.

Joniškio r. partnerystės VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė pasveikino visus atvykusius ir paskatino susitikimo dalyvius pasidalinti informacija, kaip sekasi įgyvendinti strategijas, su kokiomis problemomis vietos veiklos grupės susiduria. Apie savo veiklos rezultatus, problemas, aktualijas pasisakė visų susitikimo dalyvaujančių vietos veiklos grupių atstovai.

Diskutuota apie visoms vietos veiklos grupėms aktualius klausimus: ar verta atsiimti ir patiems vertinti paraiškas, kurių vertinimo trukmė Nacionalinėje mokėjimo agentūroje yra peržengusi visus terminus, kokia paraiškų atsiėmimo tvarka, kaip bus pasidalinta atsakomybė, kada VVG gaus vertinimo metodiką. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas dalinosi naujienomis iš LEADER darbo grupės dėl vietos projektų administravimo taisyklių keitimo.

Kalbėta, tartasi kitais vietos veiklos grupėms aktualiais Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo klausimais.