2016 m. gegužės 24 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupė suorganizavo tradicinį Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą į kurį visada kviečia Raseinių bei Mažeikių VVG. Jame dalyvavo atstovai iš Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“, Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“, Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė ir Akmenės rajono vietos veiklos grupės.

Akmenės rajono VVG norėdama svečius geriau supažindinti su Akmenės krašto išskirtinumu ir specifika, susitikimą pradėjo nuo ekskursijos po Akmenės cemento gamyklą. Išklausę instruktažą ir užsidėję apsauginius šalmus turėjome progą iš arti pamatyti cemento gamybos procesą.

Susitikimą tęsėme Klykolių bendruomenės namuose, Klykoliuose, kuriuose svetingai buvome sutikti bendruomenės pirmininkės Antaninos Plienienės ir jos vyro Domo Plieno. Šeimininkai svečiams aprodė praeitame finansavimo laikotarpyje atnaujintą bendruomenės pastatą, pristatė mažąjį buities muziejų, Domas Plienas pademonstravo žvakių liejimo procedūrą.

Susitikimo diskusiją pradėjusi Akmenės rajono VVG pirmininkė Vitalija Žakienė vietos veiklos grupių atstovus pasveikino ir pasidžiaugė, kad vietos veiklos grupės tęsia šią gražią bendradarbiavimo tradiciją, kuri stiprina ryšius ir padeda efektyviau spręsti iškilusius klausimus. Pirmininkė pakvietė visas VVG pasidalinti mintimis ir patirtimi kaip vietos veiklos grupėms sekasi, su kokiomis problemomis jos susiduria, pristatyti kokioje vietos plėtros strategijų įgyvendinimo stadijoje šiuo metu yra kiekviena VVG.

Akmenės rajono VVG projekto vadovė Aida Rubel kalbėjo, kad Akmenės vietos plėtros strategija įvertinta 97 balais ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai per ŽŪMIS pateiktas finansinis planas. Šiuo metu laukiama jo vertinimo ir tikimasi kuo greičiau pasirašyti finansavimo sutartį, kadangi lėšų administracijos išlaikymui užtenka iki liepos mėnesio. Visoms VVG dalinantis informacija, paaiškėjo, kad situacija vietos veiklos grupėse yra panaši. Visų VVG, išskyrus Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG, vietos plėtros strategijos jau yra įvertintos ir derina dokumentaciją dėl paramos sutarčių pasirašymo. Joniškio ir Radvilškio VVG jau pasirašiusios paramos sutartis dėl Strategijos įgyvendinimo su Nacionaline mokėjimo agentūra. Visos VVG iki avanso gavimo išsilaiko iš paskolų, kurių užtenka iki vasaros vidurio. Susitikimo metu buvo aptartas Vietos projektų administravimo taisyklių projektas, išsakyta nuomonė, kad šios taisyklės reikalingos patvirtintos kuo anksčiau, nes visos VVG dar šiais metais yra nusimačiusios paskelbti paraiškų rinkimo kvietimus. Taip pat atkreiptas dėmesys, kad taisyklių projekte ne pelno vietos projektams nėra numatytos bendrosios išlaidos, apimančios projekto konsultavimo įgyvendinimo klausimais išlaidas ir nėra patvirtintas 70 procentų finansavimo intensyvumas verslo projektams. Šiuos klausimus nuspręsta teikti VVG tinklo valdybai. VVG aptarė ir socialinio, bendruomeninio verslo įgyvendinimo specifiką, įgyvendinimo galimybes. Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Joniškyje.

Akmenės rajono VVG administracija dėkoja Akmenės rajono verslininkų asociacijos nariams Vaidui Beišinui ir Aliui Valinčiui už susitikimo dalyviams paruoštus patiekalus.

[SLGF id=2265]