Akmenės rajono vietos veiklos grupė dalyvavo programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro organizuojamoje lauko dienoje, kuri vyko Biržų rajone. Naujuoju 2014-2020 m. finansiniu laikotarpiu didžiausio dėmesio sulauks projektai, kurie skatins socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse, todėl prieš patvirtinant naujas vietos plėtros strategijas, vietos veiklos grupių atstovai bei bendruomenių nariai buvo supažindinti su socialinio verslo subtilybėmis Biržų rajone. Aplankėme tris nevyriausybines organizacijas, kurios plėtoja socialines paslaugas.

Labai didelė šeima

Biržų rajone Nemunėlio Radviliškio miestelyje įsikūrę Onos Milienės senelių namai veikia jau du šemintmečius. Vienišų žmonių ir senelių globos namuose nuolat gyvena apie 20 globotinių. Jie apsistoję dviejose sodybose. Gyventojai aprūpinami medicinine priežiūra, maitinimu, gali užsiimti įvairiomis veiklomis. Globos namai turi savo kaimo kapelą „Santaka“ ir, kaip sako namų direktorius Liudvikas Pleškys, yra miestelio kultūrinio gyvenimo ašis, turinti ambicijų sudrebinti „Duokim garo“ sceną.

„Pradžia buvo sunki ir daug kas mojo ranka į tokią mano veiklą, sakydami, kad man nieko neišeis, – apie savo įgimtą žemaitišką užsispyrimą įveikiant sunkumus pasakojo direktorius. –Dirbdamas seniūnų prisižiūrėjau kraupių vaizdų, kai senukai palikti vieni užšalusiuose namuose, nepajėgiantys patys pavalgyti ar iš apledėjusios lovos išlipti. Imtis keisti padėtį seniūnijoje paskatino ir tėviškę aplankyti iš Vokietijos sugrįžusi viena gydytoja. Pradėjom labai ūkiškai viename remonto reikalaujančiame name su dviejų moteryčių pagalba“.

Globos namai pavadinti pirmosios gyventojos vardu, kurios sodyba ir tapo baze toliau plėtoti socialines paslaugas. Vėliau sulaukta parama iš Vokietijos Maltos ordino leido išplėsti globos namus per dvi sodybas. Šiuo metu patalpos suremontuotos, įrengta atksira maisto gaminimo patalpa, skalbykla, salė. Įstaigoje dirba 12 asmenų.

Įstaiga gauna 80 proc. senelių pensijos ir per eilę metų išsikovojo apie 150 Eur/ mėn už globotinį iš vietos valdžios institucijos. Gauna šiek tiek lėšų neformaliajam švietimui. Priima ir paramą. Šiemet kelių valdyba atvežė malkų.

Seneliai gyvena dviejose nameliuose. Kiekviename iš jų yra dušas, tualetas ir valgomasis. „Kaip tikruose šeimos namuose – tik su labai gausiu šeimos narių skaičiumi“, – šmaikštavo lauko dienos dalyviai.

Dirbam širdimi

VšĮ „Pagalbos centras“ turi tris vaikų dienos centrus: Biržuose, Papilio miestelyje ir Pačeriaukštės kaime. Šiuos dienos centrus lanko įvairaus amžiaus vaikai iš socialinės rizikos ir gausių šeimų. Centruose vaikams organizuojami užsiėmimai, šventės, padedama išmokti dainuoti, šokti, piešti, karpyti, rašyti.

Dienos centrams jau 15 metų vadovauja viena iš jų įkūrėjų Regina Židonienė. Centras įsikūrė užsienio paramos dėka. Veikla prasidėjo nuo metodistų bažnyčios humanitarinio projekto. Asmeninės pažintys su švedais veiklą įsiūbavo. Ir šiandien paramos gaunama iš Vokietijos, Suomijos, Švedijos. Prisideda ir vietiniai ūkininkai bulvėmis ar kt.

Įstaiga gyvena iš paramos ir  dviejų dėvėtų rūbų parduotuvių uždirbtų lėšų. Gauna šiek tiek pinigų iš savivaldybės vasaros stovykloms organizuoti. Kasmet vasaros metu rengiamos stovyklos vaikams, į kurias susirenka apie 150 dalyvių. „Pagalbos centre“ dirba 18 darbuotojų ir apie 30 savanorių.

„Per tiek metų užsiauginome vaikų kartą, kuri dabar jau pati mums padeda“, – ­apie atsipirkusias socialines investicijas į jaunimą kalbėjo R. Židonienė.

Dienos centruose vaikams suteikiama galimybė pavalgyti pietus. Pačeriaukštėje yra kepyklėlė, kepamos bandelės, pyragai, kuriomis vaišinami vaikai. Kepyklėlėje organizuojamos edukacinės programos tiek vaikams, tiek ir jų mamoms. Mokoma, kaip gaminti maistą, kepti, virti. Centras ir pats remia vaikų globos namus Medeikių kaime ir senelių globos namus.

Centre teikiamos ir asmens higienos bei skalbimo paslaugos. Dažną savaitgalį įstaiga pavirsta krizių centru. „Nepaslaptis, kad tokių paslaugų labiausiai reikia savaitgaliais, švenčių metu, – dalijosi darbo ypatumais VšĮ „Pagalbos centras“ vadovė. – Neskaičiuojam darbo valandų, kai kažkam reikalinga pagalba. Mes visi čia dirbam širdimi“ .

Vežkite mane namo

Šv. Vincento Pauliečio globos namai teikia paslaugas asmenims dėl amžiaus, neįgalumo, ligos ar socialinių problemų nesugebantiems pasirūpinti savimi.

1936 m. Biržų katalikų parapijiečių aukotomis lėšomis buvo pastatytas dviejų aukštų su mansarda namas, kuriame labdaringa Šv. Vincento Pauliečio draugija įkūrė senelių prieglaudą. Tarybiniais metais šis pastatas buvo nacionalizuotas. Penkiasdešimt metų čia buvo įvairūs Biržų centrinės ligoninės skyriai. 1994 m. pastatas grąžintas parapijai ir po trejų metų Biržų dekano B. Strazdo iniciatyva atkurti Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namai. Globos namų steigėjas ir dalininkas yra Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija.

Globos namų pajamos – savivaldybės skiriamos lėšos globotiniui nuo 402 Eur iki 464 Eur (gulinčiam asmeniui) per mėnesį bei 80 proc. pačių gyventojų pensijos. Čia dirba 12 darbuotojų. Įstaigo gali gyventi 27 globotiniai.

„Yra tokių, kurie gyvena pas mus jau 14-15 metų. Čia jų namai, – apie gyventojus kalbėjo Šv. Vincento Pauliečio globos namų direktorė Rimanta Solovjovienė. – Net kai nuveži pas medikus į ligoninę, jie netrunka su prašymais parvežti juos namo – čia atgal pas mus“.

Nors globos namai nėra vienuolynas, tačiau pamaldos vyksta kiekvieną dieną čia įrengtoje  koplytėlėje. Gyventojai nėra labai aktyvūs. Atvažiuoja į globos namus iš slaugos ligoninės. Neturi nei jėgų, nei sveikatos patys gamintis, nors tokia galimybė yra. Savo 20 proc. pensijos išleidžia skanėstams. Kai kurie turi savo augintinių – šunį, katę.

Globos namus su koncertine programa aplanko rajono mokyklų moksleiviai, nevyriausybinės organizacijos, kaimo kultūros namų saviveiklininkai. Vasaros metu saviveiklininkų pasirodymai vyksta globos namų parke.

[SLGF id=2442]