Š. m. balandžio 10 d. vyko susitikimas su Seimo nariu. Pradžioje, projekto vadovė Aida Rubel ir viešųjų ryšių specialistė Rita Pušinskaitė, Seimo narį supažindino su Vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo aktualijomis, pasidalijo problemomis, dėl kurių vėluojama pradėti strategijos įgyvendinimą. Aida Rubel paaiškino, kad patvirtinus visų VVG strategijas, vietos projektų (VP) administravimo taisyklių rengimas ir patvirtinimas užtruko beveik pusę metų (Akmenės VVG strategija patvirtinta balandžio 14 d., Žemės ūkio ministerija VP administravimo taisykles patvirtinto rugsėjo 21 d.). Paskelbti kvietimus sulaukus pačių VP administravimo taisyklių vis dar nebuvo galima, kadangi procedūrų aprašas, reglamentuojantis VP vertinimo ir administravimo tvarką galutinai buvo patvirtintas tik 2017 metų I ketvirčio pabaigoje. Šiuo metu Akmenės r. VVG su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) derina paskutines verslo plėtros ir verslo pradžios priemonių kvietimams skirtų aprašų sąlygas. Šį mėnesį VVG valdyba tvirtins aprašus ir kvietimai bus paskelbti. Aida Rubel pastebėjo, kad dažnai vietos veiklos grupės su savo veiksmais atsiduria priekyje teisės aktų. Taip yra ir su verslui skirtais projektais. Labai svarbi pareiškėjų įsipareigojimų ir rezultatų įvertinimui darbo vietų skaičiavimo metodika, kurią ruošia Žemės ūkio ministerija su NMA, dar nėra patvirtinta. Tikimės jos sulaukti artimiausiu metu. VVG atstovės papasakojo ir apie vis dar nežinomus tarpinius vietos plėtros strategijų vertinimo kriterijus, kuriais remiantis 2020 metais vietos veiklos grupės galės užsitikrinti teisę į rezervuotą paramos VPS įgyvendinti dalį (20 proc.) ir pasinaudoti galimybe atgauti neskirtą paramos sumą dėl mažesnio VPS vertinimo metu suteikto balo (Akmenės VVG VPS iš 100 balų buvo įvertinta 97 balais). Dėl vėluojančių teisės aktų patvirtinimo ir daugiau nei metus laiko, negu planuota, nusikėlusios VPS įgyvendinimo pradžios, vietos veiklos grupės nerimauja dėl tarpinio VPS vertinimo. Nepaisant visko, atstovės pasidžiaugė, kad keletas Šiaulių regiono VVG pirmosios paskelbė kvietimus ir greitai visas regionas kvies teikti paraiškas.

Toliau susitikime buvo kalbėta apie kaimo bendruomenių verslumo ir tarpusavio bendradarbiavimo skatinimą. Akmenės r. VVG atstovės minėjo, kad vietos plėtros strategijos priemonei “Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra” (bendruomeniniam verslui) numatyta daugiau nei 540 000 Eur, tačiau verslumo patirties kaimo bendruomenėms labai trūksta. Kitas ne mažiau svarbus aspektas yra bendruomenių ir NVO sektoriaus gebėjimai išlaikyti sukurtas darbo vietas. Šioje vietoje VVG atstovės atkreipė dėmesį į Lietuvos NVO tarybos vieną iš krypčių – paslaugų perdavimą NVO sektoriui, bei į tik ką priimtas Viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kurios numato galimybę dalį rezervuotų pirkimų susijusių su sveikatos, socialinių ir kultūros paslaugomis atlikti tik iš NVO sektoriaus. Tad viena iš galimybių išlaikyti bendruomeninį ar NVO verslą yra valstybės/savivaldybės institucijų viešųjų paslaugų pirkimas iš NVO. Diskutuota apie kaimo bendruomenių švietimo svarbą šiais klausimais.
Aptartos priemonės, kurių numatoma imtis, siekiant užtikrinti kuo efektyvesnį VPS lėšų panaudojimą. VVG ketina organizuoti renginius kaimo bendruomenėms, kuriuose bus pristatomos gerosios verslaujančių Lietuvos kaimo bendruomenių patirtys, pasikviečiant verslaujančių bendruomenių atstovus arba rengiant ekskursijas pas verslaujančias bendruomenes. Taip pat bus siekiama rajono kaimo bendruomenes supažindinti su bendruomenių sąjungos teikiamais privalumais, pasikviečiant ekspertus. Galbūt tai paskatins bendruomenes vienytis ir tuo pačiu bendradarbiauti. Seimo narys, Valius Ąžuolas, pabrėžė, kad tai yra labai sveikintina, ragino organizuoti renginius, pažadėjo bendradarbiauti su VVG ir asmeniškai prisidėti prie šių idėjų įgyvendinimo.

valius1