2017 m. balandžio 6 d. Akmenės r. vietos veiklos grupė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos rengtame susitikime „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė „LEADER“: Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Susitikimo metu buvo aptarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimas ir tvirtinimas, vietos projektų vertinimo procesas, klausimai susiję su mokėjimo prašymų teikimu ir pildymu, dažniausiai pasitaikančios klaidos, vykdant viešuosius pirkimus ir kitos aktualijos, susijusios su viešųjų pirkimų vykdymu.

NMA7 NMA6 NMA5 NMA4 NMA3 NMA1