call

Kviečiame susipažinti su pirmojo Akmenės r. VVG kvietimo, skirto verslo plėtrai, taisyklių ir priedų projektu

Kvietimas bus skelbiamas pagal Strategijos I prioritetą “Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovės” priemonės “Privataus verslo kūrimas ir plėtra” veiklos sritį “Parama privačiam verslui kaimo vietovėse plėtoti“.

Pirminė vietos projekto paraiška

Galutinė vietos projekto paraiška

Verslo plano forma (pateikiama kartu su pirmine paraiška)

Finansavimo sąlygų aprašas (taisyklės)

Finasavimo sąlygų aprašo derinimo su NMA prie ZUM pazyma (taisyklės)

SVV subjekto statuso deklaracijos forma

Vienos įmonės susietumo deklaracijos forma

Pažymime, kad čia tik taisyklių ir jų priedų projektas, o ne galutinis variantas! Kai bus baigtas dokumentacijos derinimas su Nacionaline mokėjimo agentūra, paskelbsime kvietimą ir įkelsime VVG valdybos patvirtintą galutinę dokumentaciją. Pirmąjį kvietimą planuojame paskelbti balandžio pradžioje. Daugiau informacijos suteikiame: telefonu Aida 8 6 81 88 330, Rita 8 6 09 72 055; el.p. aida.rubel@gmail.com, rita.akmenesvvg@gmail.com.