Balandžio 26 d. įvyko pirmasis Akmenės rajono kaimo bendruomenių sąjungos susitikimas su Akmenės rajono valdžios atstovais: savivaldybės meru Vitalijumi Mitrofanovu, administracijos direktore Aromeda Lauciene, vicemeru Tomu Martinaičiu, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Gražina Gauronskiene.

Sąjungos pirmininkė Irena Beišinienė kalbėjo apie rajono kaimo bendruomenių sąjungos tikslus, siekiant koordinuoti Akmenės rajono kaimo bendruomenių organizacijų veiklą, gerinti kaimo bendruomenių partnerystės tinklą vietiniame ir nacionaliniame lygmenyje. Sąjunga jau yra pateikusi prašymą tapti LKBS nare, atstovaus Akmenės kaimo bendruomenes Lietuvos bendruomenių sąskrydyje Karklėje. Rudenį vyks Kaimo parlamento sesija, kad aptarti kaimo plėtros procesus ir spręsti strateginius Lietuvos kaimo ateities uždavinius, ten turėtų dalyvauti ir Akmenės rajono atstovai. Labai svarbi yra informacijos sklaida, informacija padeda išvengti darbo dubliavimo, svarbus yra dalijimasis idėjomis, patirtimi, bendruomenių bendradarbiavimas dalyvaujant projektinėje veikloje.

Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas pasisakė už tai, kad visada remia naujų organizacijų susikūrimą, kurios apjungia jau esančias bendruomenes, jei tai padeda pasiekti rezultatų, kurių būtų neįmanoma pasiekti veikiant atskirai bendruomenei. Rajono savivaldybė prisideda prie bendruomenių projektų skirdama atitinkamą procentą pagal kaimo rėmimo nuostatus, tai yra svarbu bendruomenėms renovuojant bendruomenės namus ar sutvarkant viešąsias erdves. Akmenės VVG projekto vadovė Aida Rubel kalbėjo apie numatomus rudenį kvietimus socialinių, bendruomeninių projektų, kas svarbu didinant bendruomeninių organizacijų vaidmenį sprendžiant kaimo problemas ir ypač organizuojant paslaugas vietos gyventojams bei inicijuojant socialinį verslą kaime. Taip pat buvo kalbama apie dokumentų formas, kurias reikia pildyti, ar galėtų jas supaprastinti. Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Gražina Gauronskienė kalbėjo apie lėšas kaimo rėmimo programoje, kad ne visais atvejais galima skirti finansavimą, nes pareiškėjas neatitinka reikalavimų pagal nuostatus. Administracijos direktorė Aromeda Laucienė pasiūlė peržiūrėti kaimo rėmimo programos nuostatus, kad bendruomenių sąjunga galėtų teikti siūlymus ir bendru sutarimu padaryti pakeitimus, kas leistų efektyviau paskirstyti kaimo rėmimo programos lėšas, dokumentų formas galima ateityje taip pat peržiūrėti ir nesant būtinybei, kažkurios paraiškos dalies, gal būt, bus galima nepildyti. Buvo kalbėta kad pastaruoju metu vyksta labai daug renginių tiek bendruomenėse tiek miesteliuose, jų galėtų būti mažiau. Išleidžiamos ne mažos sumos, o renginiai nepasižymi kokybe. Šventės negali tapti kasdienybe. Vicemeras Tomas Martinaitis pakvietė Akmenės rajono kaimo bendruomenių sąjungą prisijungti prie Naujosios Akmenės miesto jubiliejinės šventės, bendruomenių sąjunga šiam kvietimui pritarė. Kad rajono bendruomenių veikla būtų sėkminga, tikimės ir tolesnio rezultatyvaus bendradarbiavimo su vietos valdžia.

Akmenės rajono kaimo bendruomenių sąjunga