Uždaroji akcinė bendrovė „Bauskas“ įgyvendino vietos projektą „UAB „Bauskas“ modernizavimas Akmenės rajono kaimo vietovėje“ (Nr.  LEADER-14-AKMENĖ-06-010).

Bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime.

Įmonė įkurta 1993 m. balandžio mėn., Akmenės rajone, Ventos mieste.  Įmonė specializuojasi pagrindinėse veiklose: gėlių, sodinukų ir trąšų prekyba specializuotose parduotuvėse; laidotuvių ir su jomis susijusia veikla. Veiklas įmonė vykdo skirtingose patalpose, t.y. turi specializuotą parduotuvę, kurioje prekiauja gėlėmis, sodinukais bei trąšomis, ir atskiras patalpas, kurias nuomoja laidotuvių reikalams bei kuriose vykdo kitą su laidotuvėmis susijusią veiklą. Projekto įgyvendinimo metu UAB “Bauskas” modernizavo tik specializuotos parduotuvės patalpas. Patalpose atlikti kapitalinio remonto darbai, įrengta patalpų apsaugos sistema ir šaldymo sistema augalams, įsigyti baldai. Įgyvendinus projektą pagerintos parduotuvės darbuotojų darbo sąlygos, taip pat sudarytos galimybės parduoti geresnės kokybės produktus, nes pagerintos augalų laikymo sąlygos. Didesnės patalpos bei tinkama produkcijos laikymo įranga sumažins įmonės sąnaudas. Išsaugotos 5 darbo vietos.