2014 m. gegužės 31 d. Akmenės rajono VVG ir potencialūs verslo projektų vykdytojai pasidalijo įgyvendinamų verslo projektų patirtimi Kelmės rajono VVG teritorijoje.

Susitikimo tikslai:

1. Ugdyti Akmenės rajono potencialių verslo projektų pareiškėjų gebėjimus, remiantis kitų vietos veiklos grupių  įgyvendintų projektų patirtimi.

2. Aplankyti vietoves, kaimus, kuriuose buvo įgyvendinti verslo projektai, finansuoti ES ar kitų finansavimo šaltinių. Susitikti su verslo projektų rengėjais ir įgyvendintojais.

Pirmasis aplankytas pareiškėjas – IĮ „Akmentašys“, kuri įgyvendino „ĮI „Akmentašys“ gamybos modernizavimas ir gamybinio pastato rekonstrukcija“ ir „ĮI „Akmentašys“ gamybos plėtra“ verslo projektus. Pareiškėjas papasakojo ir pademonstravo kaip naudojasi projektų metu įsigytomis akmens šlifavimo-poliravimo bei akmens skaldymo staklėmis.

Antrasis aplankytas pareiškėjas – Simonas Jankus. Verslininkas įgyvendinęs projektą įsigijo reikalingą įrangą, kuri pagerino teikiamų motorinių transporto techninės priežiūros ir remonto paslaugų kokybę, sumažino gamybos sąnaudas, padidino teikiamų paslaugų apimtis.

Trečiasis aplankytas pareiškėjas – UAB „Klirameda“, kuri įgyvendino tris verslo projektus. Pirmuoju projektu „UAB „Klirameda“ gamybinio pastato statybos darbai“ įmonė įsigijo langus ir vartus, kuriuos sumontavo savo jėgomis. Antruoju projektu „UAB „Klirameda“ pakrovimo darbų modernizavimas“ įsigijo elektrinį krautuvą „Hyster“, kuris žymiai palengvina medienos gaminių pakrovimo darbus. Trečiuoju verslo projektu „UAB „Klirameda“ gamybinės bazės modernizavimas“ buvo sutvarkyta įmonės teritorijoje esanti medienos gaminių iškrovimo-pakrovimo aikštelė – 1486,08 m² išdėta trinkelėmis bei įsigytas dyzelinis krautuvas „Hyster“. UAB „Klirameda“ direktorius pasidalino verslo projektų įgyvendinimo patirtimi.

Dalykinio susitikimo išlaidų finansavimo šaltiniai:

Projektas „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ (toliau – Projektas), finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ ketvirtąją veiklos sritį.

[SLGF id=2027]